Порередній просмотр Консультацій

 • 250220

  Консультація 25.02.20

 • 180220

  Консультація 18.02.20

 • 110220

  Консультація 11.02.20

 • 040220

  Консультація 04.02.20

 • 140120

  Консультація 14.01.20

 • 070120

  Консультація 07.01.20

 • 070120

  Консультація 07.01.20

 • 241219

  Консультація 24.12.19

 • 171219

  Консультація 17.12.19

 • 101219

  Консультація 10.12.19

 • 031219

  Консультація 03.12.19

 • 261119

  Консультація 26.11.19

 • 191119

  Консультація 19.11.19

 • 291019

  Консультація 29.10.19

 • 221019

  Консультація 22.10.19

 • 081019

  Консультація 08.10.19

 • 240919

  Консультація 24.09.19

 • 170919

  Консультація 17.09.19

 • 100919

  Консультація 10.09.19

 • 270819

  Консультація 27.08.19

Консультація 25.02.20

300419

Терміни подання авансового звіту

Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 р. № 841 (далі – Порядок № 841)...

 

 

Консультація 18.02.20

300419

У випадку застосування в бухгалтерському обліку виробничого методу амортизації місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації (пп.5 п.26 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Виробнича ставка амортизації обчислюється ...

 

 

Консультація 11.02.20

300419

Згідно із пп.199.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ, Кодекс) у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду ...

 

Консультація 04.02.20

300419

 

Придбане медичне обладнання безоплатно буде передане медичному закладу, що має статус неприбуткової організації (ознака неприбутковості 0031 – бюджетна організація). Підприємство є платником ПДВ, та платником податку на прибуток, що застосовує коригування фінансового результату до оподаткування, складає фінансову звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку...

 

Консультація 14.01.20

300419

 

Відносини, пов'язані з електропостачанням відповідно до загальних та гарантованих стандартів якості, захистом прав споживачів та наданням електропостачальником або оператором системи розподілу (далі - ОСР) компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж), визначено .... 

Консультація 07.01.20

300419

 

У зв’язку із набранням чинності Закону України № 2275-VIII від 06.02.2018р. «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі Закон) з норм Цивільного кодексу України виключена ст.144, згідно з якою не допускалося звільнення учасника ТОВ від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.... 

 

 

Консультація 24.12.19

300419

Щодо проведення операцій «службова видача» перед формуванням Z-звіту на РРО

У відповідності до Порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій затверджених Наказом міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 Z-звіт - денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті РРО... 

 

 

Консультація 17.12.19

300419

На підприємстві протягом де-якого періоду не надавалась додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. Чи має право працівник претендувати на грошову компенсацію за не використані дні такої відпустки при звільненні?

Згідно зі ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96) у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи...