Консультація 20.08.19

300419

Порядок зміни місця обліку підприємства

Слід зазначити, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003року N 755-IV (далі - Закону про державну реєстрацію)  в Єдиному державному реєстрі містяться відомості щодо місцезнаходження юридичної особи. Згідно ст. 10 вказаного Закону якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою....

Консультація 13.08.19

300419

Припинення діяльності підприємства та подання податкової звітності

Чинне законодавство України не передбачає такого терміну як зупинення (замороження) підприємства (суб’єкта господарювання). Існують лише зупинення господарської діяльності та зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг в якості заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Власними ж силами суб’єкт господарювання не може зупинити свою діяльність – не існує механізму....

 

Консультація 06.08.19

300419

Звітування працівника за декілька відряджень поспіль, та щодо можливості надсилання авансового звіту поштою

У відповідності до пп. 170.9.2 та 170.9.3 п. 170.9 ст.170 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Наказом Мінфіну від 28.09.2015 р. № 841, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:...

 

Консультація 30.07.19

300419

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку

 У відповідності до Закону України від 24.03.1995 р. № 108/95-Вр «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці...

 

Консультація 23.07.19

300419

Щодо своєчасного одержання винагороди за працю 

У відповідності до Закону України від 24.03.1995 р. № 108/95-Вр «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці...

 

Консультація 16.07.19

300419

Щодо надання відпустки без збереження заробітної плати директору

Законом України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – закон № 504/96-ВР) передбачені: відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку (стаття 25) та відпустка без збереження заробітної плати, яка надається за згодою сторін (стаття 26)...

 

 

Консультація 09.07.19

300419

Щодо зміни місця реєстрація юридичної особи

Слід зазначити, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003року N 755-IV (далі - Закону про державну реєстрацію) в Єдиному державному реєстрі містяться відомості щодо місцезнаходження юридичної особи. Згідно ст. 10 вказаного Закону якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру,...

 

Консультація 02.07.19

300419

Щодо врахування річної винагороди для розрахунку середньої заробітної плати

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу тимчасової непрацездатності. Премії (винагороди), які виплачують за підсумками роботи за рік входять до фонду оплати праці як заохочувальні виплати (ч. 3 ст. 2 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР)...

 

Консультація 25.06.19

300419

Щодо роботи під час тимчасової втрати працездатності

У відповідності до ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105-XIV) матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються..