Консультація 26.10.21

020321

Щодо змін до Закону «Про автомобільний транспорт» та відповідальність за порушення його вимог

Згідно із ст. 60 Закону України «Про автомобільний транспорт» за порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарські штрафи за:...

 
 

Консультація 19.10.21

020321

Про особливості бухгалтерського обліку внесення додаткових внесків новим учасником-нерезидентом у валюті

Порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство, Підприємство) за рахунок додаткових вкладів врегульовано положеннями ст.18 Закону України від 06.02.2018р. №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон №2275)...

 
 

Консультація 12.10.21

020321

Про податкові наслідки списання нестачі палива, якщо підприємство не є розпорядником акцизного складу та не реєструвалось платником акцизного податку

Відповідно до загальних правил обліку нестач, зокрема п.5.7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007р.№2 нестачі та втрати запасів понад норми природного убутку визнаються витратами звітного періоду з відображенням їх фактичної собівартості ...

 

Консультація 05.10.21

020321

Чи обов’язково застосовувати ДСТУ 4163:2020 при складанні первинних документів

З 1 вересня 2021 року набув чинності новий ДСТУ 4163:2020, який стосується порядку оформлення документів.

Цей стандарт прийнято на заміну аналогічному - ДСТУ 4163:2003. Він поширюється на такі документи (в електронній і в паперовій формі):...

 

Консультація 28.09.21

020321

Бухгалтерський облік збільшення статутного капіталу внесками нематеріальним активом

Порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство, Підприємство) за рахунок додаткових вкладів врегульовано положеннями ст.18 Закону України від 06.02.2018р. №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон №2275)...

 

Консультація 21.09.21

020321

Щодо ненормованого робочого дня працівника

Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу (п.1 Наказу Мінсоцполітики від 10.10.1997 року N 7 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці»)...

 

Консультація 14.09.21

020321

Чи може комерційний інвойс бути первинним документом на оприбуткування товару?

Відповідно до ст.2 Закону України від 16.07.1999р. №996-ХІУ «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність» (далі – Закон №996) цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності ...

 

Консультація 07.09.21

020321

Щодо матеріальної відповідальності працівника

Згідно із ст. 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків....

 
 

Консультація 31.08.21

020321

Чи може неодноразове надання безвідсоткової поворотної фіндопомоги розглядатися як фінансове посередництво на постійній основі?

Відповідно до п. 6 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють діяльність у сфері ...