Консультація 27.07.21

020321

Відновлення посад після скорочення

Працівники, з якими трудові договори розірвано у зв’язку із скороченням, вважаються звільненими за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Згідно зі ст. 42 прим 1 КЗпП працівники, які були звільнені за цих обставин, мають переважне право ...

 
 

Консультація 20.07.21

020321

Щодо переходу права власності на земельну ділянку

Відповідно до ст. 407 Цивільного кодексу України право користування чужою земельною ділянкою встановлюється договором між власником земельної ділянки і фізичною особою, юридичною особою (далі – землекористувач) ...

 
 

Консультація 13.07.21

020321

 Щодо організації та ведення військового обліку працівників на підприємстві

Згідно п. 37 Постанови Кабінет Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних» та листа Генерального штабу збройних сил України від 27.09.2017 р. N 321/5989 під час прийняття на роботу (навчання) підприємство перевіряє у громадян наявність ...

 

Консультація 06.07.21

020321

Щодо переведення працівників на погодинну оплату праці на підставі їх заяв

У відповідності до статті 32 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою ...

 
 

Консультація 29.06.21

020321Щодо звільнення за прогул та розрахунків із працівником

Згідно із ч. 1 ст. 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення ...

 
 

Консультація 22.06.21

020321Щодо питань проходження працівниками медичного огляду

Згідно зі ст. 169 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, ...

 
 

Консультація 15.06.21

020321Відображення в обліку понесених збитків у разі настання страхового випадку

Відносини у сфері страхування регламентовані нормами Закону України №85/96-ВР від 07.03.96р. «Про страхування» (далі Закон)...

 
 
 

Консультація 08.06.21

020321Дисконтування довгострокових зобов’язань (поворотної фінансової допомоги)

Якщо підприємство складає фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, кредиторська заборгованість підприємства перед іншими юридичними та фізичними особами це не що інше, як зобов'язання...

 

Консультація 01.06.21

020321

Щодо необхідності проводити безготівкові розрахунки системами дистанційного обслуговування через РРО

Статтею 13 Закону України «Про електронну комерцію» визначено, що розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України...