rada3

Новини 22.05.19
ВР України
Закон від 25.04.2019 № 2708-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження український лісів»

 
comis5

Новини 21.05.19
Держкомстат
Наказ від 10.05.2019 р № 148
«Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 24 (річна)« Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами »
Наказ від 10.05.2019 р № 151
«Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань реалізації продукції сільського господарства і надходження її на переробку»

 

rada2

Новини 20.05.19
ВР України
Закон від 25.04.2019 р № 2704-VIII
«Щодо забезпечення функціонування української мови як державної»

 

nbu5

Новини 17.05.19
НБУ
Постанова від 14.05.2019 р № 67
«Про встановлення винятків і (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

kmy3

Новини 16.05.19
КМУ
Постанова від 24.04.2019 р № 352
«Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили силу»

 

Консультація 21.05.19

300419

Щодо видачі на зарплатну картку авансу на нове відрядження без звітування за попереднє

Вимоги до видачі коштів під звіт та правила звітування за отримані кошти встановлені п.19-20 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ №148 від 29.12.2017 р. (далі – Положення №148). Так,  видача підзвітній особі готівки під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми. Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до законодавства України...

 

Консультація 14.05.19

300419

Проведення рекламної компанії: оформлення та оподаткування операцій по безоплатній передачі товарів в рекламних цілях

Документальне оформлення операцій по проведенню рекламних акцій на законодавчому ріні не регламентоване, але на нашу думку у платника податку повинен бути наступний пакет документів:..

 

 

Консультація 07.05.19

300419

Щодо транспортного забезпечення працівників підприємства

Законом України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-ХІІ (далі — Закон № 3356) значено, колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємства) незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Крім того, колективний договір може укладатися у структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів...

 

Консультація 30.04.19

300419

Якщо відбулася зміна керівництва, як підписати акт за минулий період

Відповідно до п.2.4 Наказу МФУ № 88 від 24.05.1995р. «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (далі Наказ №88) первинні документи повинні містити зокрема посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції...