Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс "ЗІР"
Де на офіційному вебпорталі ДПС розміщується Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий?
 
 
 
Міністерство Фінансів України
Наказ від 29.01.2020р., № 30
«Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»
 
 
Дуже часто люди для поширення неправдивої інформації прикриваються офіційними документами від податкової. Тож в ДПС нагадали, де перевіряти тексти індивідуальних податкових консультації (далі - ІПК). 
 
 
 
КМУ
Постанова від 12.02.2020р., № 97
«Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів»
 
 
ДПСУ затверджені нові довідники пільг станом на 01.01.2020 року
 
 
 
 

Консультація 25.02.20

300419

Терміни подання авансового звіту

Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 р. № 841 (далі – Порядок № 841)...

 

 

Консультація 18.02.20

300419

У випадку застосування в бухгалтерському обліку виробничого методу амортизації місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації (пп.5 п.26 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Виробнича ставка амортизації обчислюється ...

 

 

Консультація 11.02.20

300419

Згідно із пп.199.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ, Кодекс) у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду ...

 

Консультація 04.02.20

300419

 

Придбане медичне обладнання безоплатно буде передане медичному закладу, що має статус неприбуткової організації (ознака неприбутковості 0031 – бюджетна організація). Підприємство є платником ПДВ, та платником податку на прибуток, що застосовує коригування фінансового результату до оподаткування, складає фінансову звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку...