min3

Новини 19.07.19
Міністерство соціальної політики України
Наказ від 11.05.2019г., № 723
«Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг в сфері соціального захисту населення»

 
gfc1

Новини 18.07.19
Державна фіскальна служба України
Наказ від 18.06.2019г., № 475
«Про затвердження Методичних рекомендацій з питань організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачі, в органах Державної фіскальної служби»

 

kmy6

Новини 17.07.19
Кабінет Міністрів України
Постанова від 10.07.2019г., № 602
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою морського і річкового транспорту»

 

min2

Новини 16.07.19
Міністерство Інфраструктури України
Наказ від 03.06.2019г., № 413
«Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні»

 
Оновлені довідники податкових пільг
gfc2

Новини 15.07.19
ДФС оприлюднила Довідники податкових пільг, які є втратами доходів бюджету та інших податкових пільг станом на 01.07.2019 року

 
 

Консультація 16.07.19

300419

Щодо надання відпустки без збереження заробітної плати директору

Законом України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – закон № 504/96-ВР) передбачені: відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку (стаття 25) та відпустка без збереження заробітної плати, яка надається за згодою сторін (стаття 26)...

 

 

Консультація 09.07.19

300419

Щодо зміни місця реєстрація юридичної особи

Слід зазначити, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003року N 755-IV (далі - Закону про державну реєстрацію) в Єдиному державному реєстрі містяться відомості щодо місцезнаходження юридичної особи. Згідно ст. 10 вказаного Закону якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру,...

 

Консультація 02.07.19

300419

Щодо врахування річної винагороди для розрахунку середньої заробітної плати

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу тимчасової непрацездатності. Премії (винагороди), які виплачують за підсумками роботи за рік входять до фонду оплати праці як заохочувальні виплати (ч. 3 ст. 2 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР)...

 

Консультація 25.06.19

300419

Щодо роботи під час тимчасової втрати працездатності

У відповідності до ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105-XIV) матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються..