Консультація 19.12.17

191217

Продаж облігацій.

Згідно з договору підприємство А відступає права за облігаціями підприємству Б на суму х грн. Підприємство Б на електронних торгах викупило облігації на суму в два рази меншу х грн. Чи потрібно підприємству Б різницю в сумі відносити до доходу на прибуток? Як така операція проводиться в бухгалтерському обліку?

 

Консультація 31.10.17

311017

Оподаткування штрафів, нарахованих по пп.141.4 ПКУ.

Товариство отримало аванс від нерезидента за зовнішньоекономічним контрактом на поставку продукції та порушило строки поставки. За умовами зовнішньоекономічного контракту, за невиконання його умов Товариство має сплатити штрафні санкції (пеню).        

Пеня та/або штрафні санкції не вказані в переліку доходів, які підлягають оподаткуванню за правилами п.141.4 ст. 141 ПКУ.

Враховуючи те,  що нерезидент не вчиняє будь-яких дій чи операцій, що призвели до нарахування пені та штрафних санкцій, чи повинні бути віднесенні, до доходів отриманих нерезидентом з джерелом походження з України, які оподатковуються податком на репатріацію?

Консультація 17.10.17

171017

Оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями перед нерезидентом та «контрольованість» операцій при заміні кредитора-позичальника.

У підприємства договір позики з компанією-нерезидентом, планується зміна кредитора на Кіпрську компанію, в якій засновник той же, хто і на підприємстві. Чи будуть відсотки за договором включатися до витрат? Чи потрапляє даний договір під контроль ТЦО?

Консультація 10.10.17

101017

Оподаткування операцій з оренди нерухомого майна для резидента-орендодавця та для нерезидента-орендаря, враховуючи, що вони є юридичними особами?

Оподаткування операцій з оренди нерухомого майна податком на прибуток та ПДВ регламентовано р. III та р. V Податкового Кодексу України (далі ПКУ).

Так, відповідно до п.134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком є  прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування.....

Консультація 03.10.17

031017

Коли наступає момент визнання доходу при купівлі відступленні права вимоги за ціною меншою, ніж ціна боргу?           

Відповідно до ч.1 ст.512 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання своїх прав іншій особі за правочином (відступлення прав вимоги). Новий кредитор отримує усі права первісного кредитора по зобов’язанням, які існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ч.1 ст.514 ЦКУ)...

 

Консультація 15.08.17

150817

Як провести утилізацію (списання з балансу) залишків виробленої готової продукції з простроченим терміном зберігання в плані податкових зобов'язань. Чи потрібно підтвердження факту утилізації.

Згідно із термінологією, що визначена ст.1 Закону України від 05.03.1998р. №187/98-ВР «Про відходи» (далі – Закон про відходи), побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення...

 

1. Який порядок здачі звітності для неприбуткової організації
2. Чи є обов'язковим оформлення в штат профспілкової організації співробітників (глава профспілки і скарбник-бухгалтер), які працюють невідривно від виробництва в ПАТ ДМКТ (є незвільненими з посади).
3. Які наслідки перевірки контролюючих органів:...
 

Консультація 30.05.17

300517Правильність нарахування та сплати частини чистого прибутку

За результатами 2015 року акціонерним  товариством було отримано прибуток, але рішення про виплату дивідендів не приймалось. Згідно абз. 7 п.5 ст.11 Закону №185-V «Про управління об'єктами державної власності», було зроблено перерахунок суми: доход*18%(частка держави в статутному фонді)*75%(базовий норматив). Проте Фонд держмайна наполягає на сплаті частини чистого прибутку в розмірі 75% від всього доходу, а не тільки від частки держави. Якщо це дійсно так, то для Акціонерного товариства буде вигідніше прийняти рішення про виплату дивідендів за результатами 2016 р. Як правильно нараховувати та оподатковувати виплати дивідендів фізособам та Фонду держмайна?