Консультація 09.04.19

090419

Закордонне відрядження: бухгалтерський облік та курсові різниці

Норми єдиного підзаконного акту про службові відрядження, які затверджені Наказом МФУ від 13.03.1998р. №59 (далі Інструкція №59) обов’язкові для виконання тільки для підприємств, які фінансуються з бюджету. Усі інші підприємства усі організаційні питання щодо командировок регулюють самостійно. Для цього затверджується локальний нормативний акт, наприклад Положення про службові відрядження або розділ в колективному договорі... 

 

Консультація 26.02.19

260219

Продаж автомобіля, придбаного через фінансовий лізінг: особливості

За загальними правилами бухгалтерського обліку об'єкт фінансової оренди в орендаря відображається одночасно і як актив, і як зобов'язання й амортизується протягом періоду очікуваного використання (п.5 та п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)...

 

 

Консультація 28.08.18

280818

1. Щодо податку з доходів нерезидента (податку на репатріацію). Згідно з пп.141.4.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ, Кодекс) резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента чи уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності...

 

Консультація 17.04.18

170418

Облік страхового відшкодування

Автомобіль, який обліковується на балансі підприємства, потрапив у ДТП. Страхова компанія перерахувала кошти не підприємству, а на рахунок сервісного центру, який ремонтує авто. Як правильно відобразити у бухгалтерському та податковому  обліку розрахунок між Страховою компанією та підприємством , яке надало послугу з ремонту? Чи повинно підприємство коригувати податковий кредит нарахування «компенсуючи» податкових зобов’язань?

 

Чи необхідно підприємству проводити дисконтування заборгованості по поворотній фінансовій допомозі, нараховувати доходи в момент кожного отримання ПФД та визнавати відсотки у складі витрат?