Консультація 09.11.21

Сезонні робітники: коли години за графіком не відпрацьовані

240421

У цьому випадку це простій.

Відповідно до ст. 34 Кодексу законів про працю України  (далі – КЗпП) простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Також у ч.2 ст. 34 КЗпП зазначено, що у разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

На час простою не з вини працівника оформлюється акт простою та наказ власника або уповноваженого ним органу.

Законодавством не передбачена форма такого акта. Тому складають його в довільній формі із зазначенням реквізитів, обов’язкових для первинних документів. В акті обов’язково мають бути зафіксовані причини, що викликали призупинення роботи. Крім того скориставшись нормами ст.15 Закону про оплату праці, власник або уповноважений ним орган повинен обумовити необхідність присутності або відсутності працівника на роботі в цей час.

Згідно ст. 32 КЗпП у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці до таких змін.

Правовим документом про таку зміну є наказ про зміну істотних умов праці у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Виконати цю умову заздалегіть неможливо.

Звертаємо вашу увагу, що статею 113 КЗпП  передбачено Порядок оплати часу простою.

Час простою не з вини працівника, оплачується з розрахунку не нижче від 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

У разі якщо простій має місце не цілий робочий день, а лише кілька годин, то години простою оплачуються з розрахунку 2/3 тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу), а за решту годин нараховується зарплата у загальному порядку.

                                                                 Загорулько  Г.В.                                     ТОВ «Профі-Аудит»

 

»