Консультація 02.11.21

Щодо авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів

240421

Відповідно до п.14.1.175 Податкового кодексу України (далі ПКУ) податковий борг це сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим кодексом строк.

В свою чергу грошове зобов’язання – сума коштів, які платник податку повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або інше зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи (п.14.1.39 ПКУ).

Податкове зобов’язання це сума коштів, яку платник податку повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі в порядку та строки, визначені податковим законодавством (п.14.1.156 ПКУ). Відповідно до п.9.1.1 ПКУ податок на прибуток віднесено до загальнодержавних податків.

Згідно п.571.1.5 ПКУ авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку із нарахуванням/сплатою дивідендів є невід’ємною частиною податку на прибуток.

З огляду на наведене вище, авансовий внесок з податку на прибуток є податковим зобов’язанням, у разі його несвоєчасної сплати – суми такого авансового внеску набувають статусу податкового боргу.

Згідно пп.20.1.19. п. 20.1 ст. 20 ПКУ контролюючі органи мають право застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи; стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України, тощо. Також у відповідності до пп. 20.1.34. п. 20.1 ст. 20 ПКУ контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини. Збитковість суб’єкта господарювання не впливає на вказані вище права податкового органу звертатися до суду щодо стягнення коштів. Таким чином, органи ДПС мають право звернутися до суду з позовними вимогами про стягнення податкового боргу, незалежно від джерел його виникнення.

Щодо списання податкового боргу, то слід зазначити, що це питання регулюється ст. 101 ПКУ, а також Порядком списання безнадійного податкового боргу платників податків затверджено Наказом Міністерства доходів і зборів України № 577 від 10.10.2013. Сплив строків позовної давності є однією з підстав визнання боргу безнадійним (пп. 101.2.3. ПКУ), що в свою чергу дає право на звернення до контролюючого органу з відповідною письмовою заявою. Однак звертаємо Вашу увагу на той факт, що податкові органи посилаючись на норми пп. 20.1.29. ст. 20 ПКУ, наголошують на тому, що прийняття рішення про списання податкового боргу, як безнадійного (сплив строків позовної давності, тощо) є правом, а не обов’язком контролюючого органу.

Також вважаємо за потрібне нагадати, що у відповідності до п. 87.9. ст. 87 ПКУ у разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов'язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Щодо бухгалтерського обліку авансових внесків з податку на прибуток при виплаті/нарахуванні дивідендів:

Правила обліку авансових внесків з податку на прибуток МФУ виклало у листі від 24.01.13р. №31-08410-06-52297. Незважаючи на той факт, що лист стосувався відображення в обліку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, його висновки актуальні і при відображенні в обліку «дивідендних» авансових внесків. В листі фахівці МФУ зазначають, що авансові внески відображаються на відповідному субрахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами».

Якщо підприємство не здійснило сплату до бюджету авансового внеску, необхідно відобразити в обліку заборгованість перед бюджетом за зазначеним платежем за кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» за субрахунком, визначеним підприємством.

У відповідності до п.571.1.2 ПКУ під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування сума авансового внеску переноситься на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів до повного його погашення. Зазначена норма кодексу дозволяє дійти висновку, що у разі несплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток, його нарахування необхідно робити за рахунок податкових зобов’язань майбутніх періодів наступною кореспонденцією:

Дт64 «Майбутні зобов’язання з податку на прибуток»     Кт64 «Авансовий внесок з податку на прибуток». Такі показники на кінець звітного періоду не згортаються, а сальдо синтетичних рахунків визначаються розгорнуто за дебетом і кредитом в фінансовій звітності.

Враховуючи той факт, що у Звіті про фінансовий стан в статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» відображається дебіторська заборгованість фінансових та податкових органів, а також переплата за податками, зокрема за податком на прибуток окремим рядком, на нашу думку, Дт64 «Майбутні зобов’язання з податку на прибуток» необхідно відображати в звіті в статті «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Нарахований авансовий внесок відображається в звітності до повного його погашення, у відповідності до п.571.1.2 ПКУ, без врахування строків, передбачених ст.102 ПКУ.

                                                                 Довбиш Г.В.                                   ТОВ «Профі-Аудит»

 

»