Новини 08.02.24 

Мінфін впровадив нові рахунки бухгалтерського обліку

Мінфін Наказом від 10.01.2024 р. № 10 вніс чергові зміни до:

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291;

Порядку застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.

Документи привели у відповідність до Закону України від 30.06.2021 р. № 1591-IX «Про платіжні послуги» у частині відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій із  надання платіжних послуг небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг, а також до НП(С)БО.

Так, План рахунків доповнено такими позиціями:

- 308 «Готівка в національній валюті за операціями, проведеними  із застосуванням РРО»;

- 309 «Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними  із застосуванням РРО»;

Підприємства, які здійснюють готівкові операції із застосуванням РРО використовують субрахунки 308 «Готівка в національній валюті за операціями, проведеними  із застосуванням РРО» та 309 «Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними  із застосуванням РРО».

- 686 «Розрахунки за операціями з переказу»;

На субрахунку 686 «Розрахунки за операціями з переказу» ведеться облік розрахунків за операціями надання платіжних послуг надавачами фінансових платіжних послуг.

- 706 «Дохід процентний від фінансових послуг»;

- 707 «Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг».

На субрахунках 706 «Дохід процентний від фінансових послуг» та 707 «Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг» надавачі фінансових платіжних послуг, для яких надання таких послуги є основним видом діяльності, узагальнюють інформацію про проценті та комісійні доходи відповідно.

Крім того, Мінфін підкоригував назву та правила викристання субрахунку 376. 

Так, субрахунок 376 буде називатися «Розрахунки за позиками та кредитами».

На субрахунку 376 буде вестися облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках та наданими кредитами користувачам платіжних послуг надавачами фінансових послуг (крім банків).

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування