Новини 09.09.21

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 02.08.2021р., № 1609 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України»

min2BigДаним Наказом внесено зміни до наступних документів:

1. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

З неї виключено норму п. 1.7 розділу 1, згідно з якою на період проведення карантинних заходів було дозволено видавати листки непрацездатності на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв'язку або інтернет-телефонії лікарем, який надає первинну медичну допомогу, з обов'язковим відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого, терміном до 5 календарних днів.

2. Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

Уточнено, що формування медичних висновків буде здійснюватися тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем, про що має бути зроблено відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності.

Відповідно також вилучено норму, якою дозволялося на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої COVID-19, формувати медичні висновки в амбулаторних умовах надання медичних послуг лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв'язку або інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв'язку.

Текст Наказу розміщений в розділі «Нове в законодавстві»