Новини 19.02.21

Міністерство Фінансів України

Наказ від 31.12.2020р., № 847

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666»

minfin2BigДаним Наказом Мінфін вніс зміни до свого наказу від 24.07.2015 р. №666, яким затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (далі - Порядок №666).

е зумовлено запровадженням з 1 січня 2021 року нової системи сплати податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або ЄСВ на небюджетні рахунки з використанням єдиного рахунку паралельно з діючою системою оперативного обліку та сплати платежів.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платникам, що виявлять бажання сплачувати податки, збори, платежі та єдиний внесок через єдиний рахунок постане потреба зазначення у розрахунковому документі інформації, а саме: реквізитів одержувачів коштів, сум коштів для відповідних одержувачів коштів, дати та номера податкового повідомлення-рішення; призначення відповідного платежу та його одержувача або взагалі без зазначення одержувача коштів.

З огляду на це, Порядок №666 доповнено новим розділом II "Заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку".

Згідно з п. 1 розділу II Порядку №666, під час сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, ЄСВ з використанням єдиного рахунку реквізити "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюються так:

- поле №1: заповнюється сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00". Значення поля має бути більше нуля;

- поле №2 :

розділовий знак ";"*;

податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії) (має 8 - 10 знаків у символьному форматі)*;

- поле №3:

розділовий знак ";"*;

код класифікації доходів бюджету / технологічний код єдиного внеску (має 8 цифр)*;

- поле №4:

розділовий знак ";"*;

код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ (має 10 цифр)*;

- поле №5:

розділовий знак ";"*;

номер рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету / рахунку для зарахування єдиного внеску (має 29 знаків у символьному форматі)*;

- поле №6: заповнюється розділовий знак ";"*; код одержувача (має 8 цифр)*;

- поле №7:

розділовий знак ";"*;

 дата податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги / та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата (формат - ДД.ММ.РРРР). Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 01 січня 2021 року подається у вигляді 01.01.2021). Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов'язань / єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог / та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля N 3 - N 6 не заповнюються;

- поле №8:

 розділовий знак ";"*;

номер податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги/ та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата. Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов'язань / єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля N 3 - N 6 не заповнюються;

- поле №9:

розділовий знак ";"*;

код ознаки платежу*;

заповнюється виключно платником податків, який сплачує авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів або податок, який утримується під час виплати доходів нерезидентам з кодом ознаки "5"*;

- поле №10:

розділовий знак ";"*;

код ознаки платежу*;

заповнюється виключно платником податків, який сплачує акцизний податок під час придбання марок або під час погашення податкового векселя з кодом ознаки "6"*;

- поле №11:

 розділовий знак ";"*;

роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля реквізиту "Призначення платежу" електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" не допускається;

- поле №12:

розділовий знак ";";

заповнюється органами Казначейства та/або територіальними органами ДПС (перелік кодів ознак, які вказуються в полі N 12, наведено в додатку 2 до цього Порядку). Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків / єдиного внеску;

- поле №13:

розділовий знак ";";

заповнюється органами державної виконавчої служби та/або територіальними органами ДПС (перелік кодів ознак, які вказуються в полі N 13, наведено в додатку 3 до цього Порядку) у разі перерахування стягнутих сум на єдиний рахунок. Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків / єдиного внеску;

- поле №14:

розділовий знак ";"*;

символьний знак "#"*;

Зазначення знака "#" є обов'язковим.

Також в оновленому  Порядку наведено приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу" в розрахунковому документі.

 Вступить в силу з дня опублікування.

Текст Наказу розміщений в розділі «Нове в законодавстві»