Новини 13.11.20

13 листопада офіційно опублікована та набрала чинності нова редакція Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

gfc2BigРічний план-графік оприлюднюватиметься на офіційному вебсайті ДПСУ до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Оновлюватися річний план-графік буде у разі його коригування.

Але внесення змін до плану-графіка перевірок на поточний рік допускатиметься тепер не частіше одного разу у першому та одного разу у другому кварталах такого року, крім:

випадків, коли зміни пов'язані зі змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка,

та/або виправлення технічних помилок.

Документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році (інших, ніж зміни найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок), може бути розпочата:

не раніше ніж 1 липня поточного року у разі внесення змін до плану-графіка на поточний рік у першому кварталі такого року,

не раніше ніж 1 жовтня поточного року у разі внесення змін до плану-графіка на поточний рік у другому кварталі такого року.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПСУ до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок - до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки).

Також наказом затверджується оновлений перелік ризиків від провадження господарської діяльності платників податків з урахуванням галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів («відкритих джерел»), відповідно до вимог розпорядження КМУ № 542-р та їх поділ за ступенями ризику.

Крім того, змінюється назва контролюючого органу на ДПСУ та виключаються норми, які не належать до сфери регулювання Порядку №524 після прийняття постанови КМУ від 18.12.2018 р. №1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України». Зокрема, виключені посилання на положення Митного кодексу України, а саме що план-графік документальних планових перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, складається з квартальних планів-графіків відповідно до вимог статті 346 МКУ.

Також з переліку критеріїв ризику виключені критерії ризику платників податків – учасників зовнішньоекономічної діяльності, які перевіряються з питань дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, та з розділу І плану-графіка виключено підрозділ C «Платники податків та їх контрагенти, які мають ризики несплати податків та плануються до перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи».

За матеріалами https://mof.gov.ua/uk