Новини 14.09.20

На офіційному web-порталі Державної податкової служби України (www.tax.gov.ua) у підрозділі «Проєкти регуляторних актів» розділу «Діяльність» розміщено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544»

minfin1BigПроєкт наказу розроблено з метою реалізації вимог законів України від 16.01.2020 р. № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», та від 14.07.2020 р. № 786 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців».

Основною метою підготовки проєкту наказу є приведення у відповідність із положеннями ПКУ форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Так, Законом № 466 вилучено норми з підпункту 141.4.7 ПКУ щодо визначення суми прибутку постійного представництва нерезидента, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, або у разі неможливості визначення шляхом прямого підрахування прибутку, отриманого нерезидентами з джерелом його походження з України, визначення оподатковуваного прибутку контролюючим органом як різницю між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

З метою приведення декларації у відповідність до положень ПКУ проектом наказу передбачається подання декларації:

- юридичними та фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, які є платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України;

- іноземними компаніями;

- платниками податку юридичними особами, що здійснюють управління активами щодо діяльності інститутів спільного інвестування, утвореними без статусу юридичної особи, активами яких управляють такі особи відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Проектом наказу додаток РІ до декларації приводиться у відповідність із положеннями ПКУ, якими, зокрема, передбачено:

збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду:

на суму 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, реалізованих на користь нерезидентів з низько податкових юрисдикцій;

на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети;

зменшення фінансового результату податкового (звітного) періоду:

на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на його користь від контрольованої іноземної компанії в межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об’єкт оподаткування;

на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі контрольованих іноземних компаній) та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від такого нерезидента, за умови, що частка участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 % протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій);

платником податку правонаступником на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується.

Крім того, відповідно до Законів № 466 та № 786 до окремих додатків Декларації вносяться такі зміни:

у додатку ЗП виключається рядок 16.5 щодо зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль);

у додатку ПН:

доповнено перелік доходів нерезидентів такими доходами (прибутками):

- прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб – резидентів, акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, утворених відповідно до законодавства інших держав;

- доходи від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин та інших природних ресурсів, розташованих на території України, що належать нерезиденту.

З урахуванням п.п. 141.4.2 ПКУ у цьому додатку передбачається можливість відображення суми доходу, яка виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової;

у додатку АМ:

- виокремлено позиції для відображення даних по групах основних засобів, щодо яких передбачено застосування на період з 01.01.2020 р. до 31 грудня 2030 року прискореної амортизації: третьої групи (передавальні пристрої), четвертої групи (машини та обладнання), п’ятої та дев’ятої груп.

- доповнено таблицею «Інформація про результати інвентаризації об’єктів основних засобів станом на 1 число податкового (звітного) періоду 2020 року, в якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації».

Форму Декларації також доповнено додатками, в яких відображається інформація про контрольовані іноземні компанії та розрахунок податку на прибуток контрольованої іноземної компанії:  КІК; КІК-К; КІК-ТЦ; КІК-ЦП.

За матеріалами  https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2020-rik/74762.html 

Текст Проекту розміщений в розділі «Проекти законодавчих актів»