Новини 10.01.20

Підприємства, які зобов'язані звітувати за МСФЗ, починаючи зі звітного періоду 2019 повинні складати та подавати фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі.

gfc5Big

Відповідно до пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, подається в центр збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів і користувачів й представленої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

На сьогоднішній день триває процес впровадження і настройки Cистеми фінансової звітності (далі - Система), зокрема, розпочато її тестування, реєстрація суб'єктів звітності і триває процес налагодження роботи Системи. У вересні 2019 почав роботу інформаційний сайт https://frs.gov.ua, на якому розміщені інформаційні та методологічні матеріали, що стосуються функціонування Системи. Сайт буде постійно оновлюватися і доповнюватися новою актуальною інформацією і матеріалами.

З огляду на викладене та у зв'язку з незавершеного процесу повного запуску системи і завантаження в неї вихідних даних для початкової реєстрації підприємства, визначені в частині другій статті 12¹ Закону, подають фінансову звітність за 2019 порядку і строки, визначені законодавством, за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1« Загальні вимоги до фінансової звітності », а банки подають фінансову звітність за формами, ви начен Наці онального банком України.

При цьому, такі підприємства відповідно до пункту 2 Порядку також повинні сформувати фінансову звітність за 2019 електронному вигляді в єдиному електронному форматі і подати її в центр збору фінансової звітності.

З огляду на поточний стан впровадження Системи Комітетом з управління системою 6 грудня 2019 прийнято рішення рекомендувати регуляторам фінансових ринків в межах своїх повноважень забезпечити необхідні заходи по розширенню термінів подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в єдиному електронному форматі iXBRL в центр збору за 2019, 1 квартал 2020 року , перше півріччя 2020 року та дев'ять місяців 2020 року до 31 грудня 2020 і не застосовувати санкцій за неподання такої звітності суб'єктами господарювання терміни, оп еделенние законодавством, протягом 2020 року.

За матеріалами https://frs.gov.ua/2019/12/28/rozyasnennya-shhodo-skladannya-finansovoyi-zvitnosti-za-taksonomiyeyu-finansovoyi-zvitnosti-za-mizhnarodnymy-standartamy-v-yedynomu-elektronnomu-formati- za-2019-rik-ta-promizhnoyi-finansovoyi/