Новини 16.12.19

НБУ

Постанова від 29.11.2019г., № 142

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

nbu4Big

Цією Постановою вдосконалено порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) і операцій з їх використанням. Оновлений порядок враховує сучасні тенденції на фінансовому ринку і міжнародну практику здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

Зокрема, Національний банк:

- унормував порядок використання користувачем платіжного додатка;

- унормував діяльність інформаційно-технічного посередника;

- передбачив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну карту;

- передбачив право емітувати до рахунку, відкритого на ім'я фізичної особи, яка визнана судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім'я законного представника (опікуна) цієї фізичної особи;

- надав право банку передавати користувачеві платіжну карту через свого агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію / верифікацію клієнтів;

- визначив обов'язок банку передбачати порядок видачі / передачі електронного платіжного засобу користувачеві в договорі з клієнтом;

- уточнив вимоги по:

- права довіреною особою клієнта отримувати платіжну картку, але без права користуватися нею;

- обов'язки постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість своїх послуг до початку ініціювання переказу.

Національний банк очікує, що введення таких вимог спонукати банки вдосконалювати рівень обслуговування користувачів, буде сприяти посиленню захисту прав користувачів і зростання їх довіри до використання електронних платіжних засобів.

Набула чинності 10.12.2019г.

Текст Постанови розміщений в розділі «Нове в законодавстві»