Консультація 31.08.21

Чи може неодноразове надання безвідсоткової поворотної фіндопомоги розглядатися як фінансове посередництво на постійній основі? 

240421

Відповідно до п. 6 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 333 Господарського кодексу України фінансовим посередництвом є діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Згідно із пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Таким чином за своєю сутністю поворотна фінансова допомога є безвідсотковою позикою, що не має на меті отримання прибутку.

У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» від 20.07.2021р. (108. Єдиний податок для юридичних осіб – суб'єктів господарювання\108.01 Третя група\108.01.02 Порядок визначення доходів та їх склад) Державна податкова служба України вважає, що діяльність юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи з надання безповоротної та поворотної фінансової допомоги іншим юридичним особам на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво. Тобто, на думку податківців надання поворотної фінансової допомоги на постійній основі є фінансовим посередництвом. Відповідно, платник податків, який надає таку поворотну фінансову допомогу не може бути платником єдиного податку.

Звертаємо Вашу увагу, що у чинному законодавстві України відсутнє визначення «діяльності на постійній основі». Разом з тим, у чинному законодавстві відносно господарської діяльності існує ознака систематичності. Так, згідно із ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво (господарська комерційна діяльність) – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Як зазначив Пленум Верховного Суду України в п. 4 постанови від 25.04.2003р. «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» під здійсненням особою, не зареєстрованою як суб'єкт підприємництва, будь-якого виду підприємницької діяльності з числа тих, що підлягають ліцензуванню, слід розуміти діяльність фізичної особи, пов'язану із виробництвом чи реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою отримання прибутку, яка містить ознаки підприємницької, тобто провадиться зазначеною особою безпосередньо самостійно, систематично (не менше ніж три рази протягом одного календарного року) і на власний ризик.

Таким чином, за усталеною практикою до систематичності у господарській діяльності відноситься вчинення протягом року не менше ніж три рази певних однакових дій. Вважаємо, що податківці можуть застосувати до постійної основи аналогічний систематичності підхід. Тобто, за надання протягом року тричі і більше разів поворотної фінансової допомоги існує ризик визнання податковою службою таких дій як фінансового посередництва (діяльності на постійній основі).

На нашу ж думку, не можна класифікувати поворотну фінансову допомогу як фінансове посередництво незалежно від кількості таких допомог. Фінансове посередництво за своєю сутністю є фінансовою послугою, оскільки відповідно до п. 5 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. При наданні ж поворотної фінансової допомоги прибуток відсутній (відсутні мета отримання прибутку). Крім того, фінансовим посередництвом є діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, а надання фінансової допомоги може здійснюватися як з отриманих коштів, так і власних.

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що надання платником єдиного податку на третій групі поворотної фінансової допомоги іншим суб’єктам не суперечить нормам чинного законодавства (не є фінансовим посередництвом незалежно від кількості допомог) і не може мати наслідком анулювання реєстрації платником єдиного податку. При цьому, податківці мають протилежну думку, що може спричинити спір.

                                                                 Андрєєв Д.В.                                     ТОВ «Профі-Аудит»

 

»