Консультація 27.07.21

Відновлення посад після скорочення

060421

Працівники, з якими трудові договори розірвано у зв’язку із скороченням, вважаються звільненими за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Згідно зі ст. 42 прим 1 КЗпП працівники, які були звільнені за цих обставин, мають переважне право протягом одного року на укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Суб'єктивне право працівника на укладення трудового договору виникає за умови прийняття власником працівників аналогічної кваліфікації, тобто працівник за своєю спеціальністю і кваліфікацією повинен відповідати тим вимогам, що встановлені чинними кваліфікаційними характеристиками. Встановлення власником у подібних випадках додаткових кваліфікаційних вимог є недопустимим.

Право працівника на укладення трудового договору в порядку, передбаченому ст. 421 КЗпП, припиняється після закінчення одного року з дня звільнення.

Якщо на підставі, передбаченій п. 1 ст. 40 КЗпП, власник звільнив кількох чоловік, переважним правом при укладенні трудового договору у разі поворотного прийняття власником працівників на роботу користуються особи, зазначені в ст. 42 КЗпП, а також інші особи, яким таке переважне право надане колективним договором.

Отже, якщо Ви плануєте відновити у штатному розписі посади, або одиниці, які було скорочено менше ніж рік тому, щоб уникнути непорозумінь та неприємностей радимо оповістити скорочених працівників листом з повідомленням про врученням, та проханням відреагувати на даний лист у встановлений Вами термін в цьому ж листі.

Разом з тим, Верховний Суд, у постанові від 08 травня 2019 року у справі № 335/1896/15-ц (провадження N 61-20321св18) прийшов до висновку, що  законодавцем не передбачено обов'язку роботодавця інформувати працівника про зміни у штатному розписі, оскільки після звільнення між колишнім роботодавцем та працівником припиняються трудові правовідносини, які існували до моменту звільнення.

                                                                 Загорулько Г.В.                                        ТОВ «Профі-Аудит»

 

»