Консультація 06.07.21

Щодо переведення працівників на погодинну оплату праці на підставі їх заяв

060421

У відповідності до статті 32 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП.

Отже, як зазначається у КЗпП, вимога щодо попередження працівника обов’язкова у випадку, якщо зміна системи оплати праці здійснюється за ініціативою роботодавця. Тому, якщо зміни відбуваються за ініціативою працівників, то вимога щодо попередження працівника про відповідні зміни не пізніше ніж за два місяця до їх впровадження, не застосовуються.

                                                                 Загорулько Г.В.                                      ТОВ «Профі-Аудит»

 

    

»