Консультація 09.02.21

Подарункові сертифікати

300620

Подарунковий сертифікат - це документ довільної форми, який, з одного боку, підтверджує внесення авансової плати за товари/послуги в сумі, що відповідає номіналу такого сертифіката, а з другого - зобов’язує продавця (емітента сертифіката) реалізувати товар або надати послугу пред’явнику такого сертифіката у межах номіналу.

Подарунковий сертифікат не є цінним папером (не згадується в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV в закритому переліку цінних паперів), а також не є грошовим інструментом чи платіжним документом, тому його випуск/обіг не вимагають отримання банківської ліцензії/дозволів.

Правила відображення подарункових сертифікатів у бухгалтерському обліку чітко не прописані, тому рекомендуємо  відображати  операції придбання та продажу подарункових сертифікатів   як звичайний продаж товару.

В таблиці нижче надаємо порядок відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій придбання та продажу подарункових сертифікатів:

 

№п/п

 Господарська операція

Дт рах.

Кт рах

Сума (грн.)

 

 Операції придбання

     

1.

 Оплачена вартість подарункових сертифікатів (8х50000)

371

311

400 000,00

2.

Відображено податковий кредит по зареєстрованим в ЄДР податковим накладним

641ПДВ

644

 66 666,67

3.

Оприбутковані  подарункові сертифікати

28

631

333 333,33

4.

Відображено податковий кредит в вартості придбаних подарункових сертифікатах

644

631

 66 666,67

5.

Проводиться залік заборгованості

631

371

400 000,00

 

Операції продажу

     

6.

Отримано плату за подарункові сертифікати від покупців

311

681

          8,00

7.

Відображено  задекларовані податкові зобов’язання  з ПДВ

643

641ПДВ

          1,33

8.

Продаж  подарункових сертифікатів вартістю 8шт. по 1грн.

361

702

          8,00

9.

Податкові зобов’язання  по продажу сертифікатів

702

643

          1,33

10.

Списано собівартість подарункових сертифікатів

902

28

333 333,33

11.

Залік заборгованостей

681

361

           8,00

12.

Нараховані умовні податкові зобов’язання на різницю у вартості товару  ціни придбання та ціни продажу

949

641ПДВ

   66665,34

 

При постачанні товарів по ціні нижчій від ціни придбання  складаються дві податкові накладні.

У податковій накладній, складеній на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання номенклатуру і коди можна  заповнити  за аналогією з «вхідною» податковою накладною, отриманою від постачальника. Не буде помилкою якщо в номенклатурі  гр. 2 податкової накладної записати «Подарунковий сертифікат» в гр. 3.1 зазначити умовний код «00120» - «інше» (з Довідника умовних кодів товарів, розміщених на сайті ДФСУ).

У податковій накладній (у тому числі зведеній), яка складена на суму перевищення, робиться позначка відповідно до п. 8 Порядку № 1307 (15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому в рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

З урахуванням п. 16 Порядку № 1307 у графі 2 розд. Б податкової накладної, складеної на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання, зазначається "перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 ПКУ, над фактичною ціною постачання".

У графі 7 такої податкової накладної зазначається ціна постачання одиниці товарів без урахування ПДВ, розрахована виходячи з перевищення ціни придбання над фактичною ціною, тобто для даної ситуації - ціна придбання, у графі 10 відповідно сума перевищення обсягу постачання (база без урахування ПДВ (тобто обсяги придбання)), у графі 11 - сума ПДВ.

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 12 при цьому не заповнюються.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються. 

За  операціями куплі - продажу  подарункових сертифікатів податкові різниці  Податковим кодексом України не передбачено. Тому при  визначення Товариством об’єкту оподаткування податком на прибуток   приймаються дані  бухгалтерського обліку.

  Підприємство,  що придбаває  подарункові сертифікати,   відображає в бухгалтерському обліку придбання та продаж подарункових сертифікатів  аналогічно  наданому в таблиці вище порядку, але без нарахування  умовних податкових зобов’язань з ПДВ,  адже  ціна придбання  не перевищує  продажну  ціну.

У цього Підприємства немає  підстави для нарахування податку з доходів фізичних осіб при продажу менеджерам подарункових сертифікатів,  оскільки факт отримання доходу фізичною особою доходу відсутній (пп. 164.2.17 Податкового кодексу України).

 

Н. В. Воронцова                          ТОВ «Профі-Аудит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»