Консультація 02.02.21

Про переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників одинокої мати, або якщо на посаді одна одиниця

300620

Статтею 42 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) затверджено перелік осіб, за якими при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці залишається переважне право на залишення на роботі. Перевага надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці, а при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається, зокрема:

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби;

10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

Зважаючи на вище наведені норми КЗпП щодо питання 1 можна сказати:

Так як, в переліку осіб, які згідно із ст. 42 КЗпП, мають переважне право на залишенні на роботі у випадку скорочення на підприємству, відсутні особи із статусом «одинока мати», вважаємо, Ви маєте право провести скорочення як вказано в питанні 1 запиту. Крім того, вважаємо, що «переважність права» має розглядатися, коли на посаді задіяно від двох одиниць.

Також вважаємо, що в законодавстві України відсутні норми, які забороняють звільнити працівника за його ініціативою, в тому числі за згодою сторін, навіть якщо він подає заяву під час плину 2-х місячного терміну попередження цього працівника про скорочення його посади чи одиниці.  

Г. В. Загорулько                                   ТОВ «Профі-Аудит»

»