Консультація 12.01.21

Оподаткування розповсюдження брендованих подарунків при проведенні маркетингових/рекламних заходів

300620

Щодо оподаткування операцій з безоплатної передачі активів в податковому обліку з податку на прибуток :

Відповідно до пп. 134.1.1 Податкового Кодексу України (далі ПКУ) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Підпунктом 140.5.10 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 цього пункту.

Отже у разі коли «високодоходні» платники податку, будуть безкоштовно передавати товари юридичним особам, які не є платниками податку на прибуток, вартість таких безкоштовно переданих товарів повністю буде виключена із складу витрат через коригування таких сум у додатку РІ декларації. У разі безкоштовної передачі товарів фізичним особам, або юридичним особам платникам податку на прибуток, вартість таких товарів у додатку РІ декларації не відображається, а отже включається до складу витрат і відповідно зменшує об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Щодо оподаткування ПДВ:

Безоплатна передача товарів для цілей ПДВ вважається їх постачанням (п.14.1.185 ПКУ). Якщо місце постачання знаходиться на митній території України, то операція є об’єктом оподаткування ПДВ (п.185.1 ПКУ). Отже, на дату безоплатної передачі товарів платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної п.188.1 ПКУ. База оподаткування визначається виходячи з їх договірної вартості, але не може бути нижче ціни придбання таких товарів, а база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів не може бути нижче звичайних цін.

В своїх чисельних роз’ясненнях з приводу оподаткування ПДВ операцій з безкоштовного розповсюдження товарів в рекламних цілях фахівці фіскальної служби приходять до висновку:

«Якщо вартість безоплатно переданих товарів для проведення маркетингових/рекламних заходів (у т. ч. для безоплатного розповсюдження) безпосередньо платником або через інших осіб включається до складу вартості оподатковуваних операцій, зокрема до вартості продажу товарів, які підлягають оподаткуванню та пов'язані з отриманням доходів (підтвердженням чому є, наприклад, калькуляція вартості товарів або інший, визначений обліковою політикою платника податку, документ, який встановлює ціни продажу придбаних, ввезених товарів, та враховує у складі таких цін вартість безоплатно розданих/наданих з рекламною метою товарів), то такі товари вважаються використаними в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника податку, а тому безкоштовне розповсюдження зазначених товарів не розглядається як окрема операція з постачання і додаткового нарахування податкових зобов'язань з ПДВ не вимагає.» (наприклад лист ДПСУ від 12.12.2019 р. N 1873/6/99-00-07-02-02-15/ІПК).

Отже, якщо політика ціноутворенні на підприємстві буде передбачати, що при формування цін на товари, які постачаються підприємством будуть враховані усі рекламні витрати, у тому числі і безоплатне розповсюдження брендованих подарунків, то операції з такого безоплатного розповсюдження не будуть обкладатися ПДВ.

Г. В. Довбиш                                               ТОВ «Профі-Аудит»

»