Консультація 05.01.21

Особливості обліку гарантійних замін у продавця

300620

Відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності регламентовані нормами Закону України №1023-XII від 12.05.91р. «Про захист прав споживачів» (далі Закон).

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків товару (ч. 1 ст. 8 Закону).

На товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належну якість (ч. 3 ст. 6 Закону). У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків вимоги споживача, зазначені у ч. 1 ст. 8 Закону, щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера) (ч. 13 ст. 8 Закону).

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар (ч.1 ст.8 Закону).

Імпортний товар, який підлягає гарантійній заміні можна повернути постачальнику-нерезиденту у двох митних режимах, а саме в режимі експорту (ст.82 Митного кодексу України – далі МКУ) або в  режимі реекспорту (ст.86 МКУ).

Митні платежі, які сплачуються в митному режимі експорту наступні:

- ПДВ за нульовою ставкою (ст.195.1.1 Податкового Кодексу України –далі ПКУ);

- Вивізне мито на окремі види товарів (ст.273 МКУ);

- Ввізне мито, яке раніше сплачувалось при імпорті товару не повертається.

Митні платежі в режимі реекспорту наступні:

- ПДВ за нульовою ставкою (ст.195.1.1,206.5 ПКУ);

- Вивізне мито не сплачується (ч.1 ст.85 МКУ);

- Ввізне мито ,раніше  сплачене при імпорті товару повертається резиденту (ч.1 ст.89 МКУ).

Відповідно до ч.5 ст.86 МКУ товари можуть бути поміщені в режим реекспорту у разі якщо вони були поміщені у митний режим імпорту і повертаються нерезиденту - стороні зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари поміщувалися у цей режим, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього договору або з інших обставин, що перешкоджають його виконанню, якщо ці товари:

а) вивозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у митний режим імпорту;

б) перебувають у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якої були виявлені недоліки, що спричинили реекспорт товарів.

Повернути нерезиденту товар у митному режимі реекспорту підприємство не може, бо з моменту його ввезення на митну територію України минуло більше шести місяців, а тому повернення гарантійного товару буде відбуватися в режимі експорту.

Ввезення нового товару в Україну (натомість бракованого) здійснюється в митному режимі імпорту з відповідною сплатою усіх митних платежів.

ДФСУ у листі від 28.07.2017 р. N 1421/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз’яснює, що у разі ввезення гарантійного товару на митну територію України у відповідності до п.187.8 та 201.12 ПКУ підставою для віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, що були сплачені при здійсненні операцій із ввезення товарів на митну територію України (у тому числі у разі, якщо товар (обладнання) передається постачальником-нерезидентом покупцю-резиденту безоплатно у зв'язку з його гарантійною заміною), є належним чином оформлена митна декларація. Якщо витрати на сплату митних платежів та ПДВ компенсуються покупцю постачальником-нерезидентом, обов'язку щодо нарахування податкових зобов'язань відповідно до п.198.5 ПКУ у такого покупця не виникає за умови, що такий ввезений товар (обладнання) використовується таким покупцем у межах своєї господарської діяльності в оподатковуваних ПДВ операціях.

В бухгалтерському обліку заміна товару у рамках гарантії у продавця та покупця повинна відображатися як операція з повернення та нової поставки товару, а саме:

У продавця:

Зміст операції

Дт.рах.

Кт.рах.

Відображено повернення обладнання покупцем за вартістю постачання, передбаченою у договорі

704

361

Вартість обладнання без ПДВ відображена на забалансовому рахунку

 

023

Зменшені зобов’язання з ПДВ на підставі зареєстрованого розрахунку коригування

704

641

Відновлена вартість раніше проданого обладнання методом сторно

902

281

Повернене обладнання постачальнику нерезиденту

632

281

Отримано від нерезидента обладнання на заміну

281

632

Сплачені митні платежі (мито за наявності та ПДВ)

377

311

Відображено у складі податкового кредиту суму ПДВ на підставі митної декларації

641

377

Відображено у складі витрат суми сплаченого мита та митних платежів

93

377

Передано покупцю обладнання для заміни

361

702

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

Списана вартість переданого обладнання

902

281

Списана з забалансового рахунку вартість обладнання

023

 

 

У покупця: 

Зміст операції

Дт.рах.

Кт.рах.

Повернення забракованого обладнання продавцю

631

10

Списана сума нарахованої амортизації

13

10

За бухгалтерською довідкою відновлена первісна вартість об’єкту у розмірі нарахованої раніше амортизації

631

719

Сторнована суми раніше відображеного податкового кредиту на підставі розрахунку-коригування методом сторно

641

631

Отримано обладнання на заміну бракованого

15

631

Відображено податковий кредит на підставі зареєстрованої податкової накладної

641

631

 

Г. В. Довбиш                                               ТОВ «Профі-Аудит»

»