Консультація 29.09.20

Про розрахунок орендної плати

300620

Згідно ст.759 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму, яка вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором (ч.1, 5 ст.762 ЦКУ). При цьому звертаємо увагу на ч.4, та 6 ст.762 ЦКУ, згідно із якими:

- наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася;

- наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Аналогічно згідно ч.2 ст.286 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або істотно погіршився стан об'єкта оренди.

Враховуючи те, що підприємство як наймач був позбавлений можливості користуватися найнятим транспортним засобом до моменту його передачі орендодавцем, вважаємо, що воно звільняється від плати за 19 днів серпня.

Дійсно, більш деталізований механізм розрахунку орендної плати, визначений договором, міг зняти ці питання. Наприклад, фраза «3000,00грн. із розрахунку за повний місяць користування», ні в кого не визиває сумніву, що за серпень слід сплачувати меншу суму.

Документом, який підтверджує дату початку користування об’єктом оренди є Акт приймання-передачі. Наприклад, в ухвалі Господарського суду Чернігівської області від 14.06.2016р. у справі № 927/470/16 зроблено висновок, якщо акт приймання-передачі об’єкта оренди не було складено сторонами, то вважається, що фактичного користування об’єктом оренди не було, а отже, орендодавець не має права вимагати від орендаря сплати орендних платежів.

Мінфін у листі від 30.05.2016р. №31-11410-09-10/15182 наполягає, що для підтвердження надання послуг оренди протягом місяця (на орендні платежі) повинен складатися окремий первинний документ. Як правило, це акт виконаних робіт (послуг), який у разі дотримання вимог щодо реквізитів первинного документа, встановлених ст.9 Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підтверджує не тільки орендні відносини у конкретному місяці, але й їхню вартість.

На нашу думку, саме орендодавець має надати первинний документ, в якому визначити вартість оренди. У разі визначення ним суми оренди як за повний місяць користування, підприємство може це оскаржити.

О.М. Пономаренко                                    ТОВ «Профі-Аудит»

»