Консультація 15.09.20

20-ОПП: подання та відповідальність

300620

Згідно із п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом цього Кодексу.

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний контролюючий орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.

Відповідно до п. 8.1 Порядку обліку платників податків і зборів (Далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства фінансів України 09.12.2011р. № 1588 платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом.

Згідно із п. 8.4 Порядку повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Таким чином, нормами Податкового кодексу України завжди передбачався обов’язок платника податків повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням. Форма повідомлення 20-ОПП. Прострочення подання повідомлення не позбавляє обов’язку щодо подання його взагалі.

Відповідно до п. 117.1 ст. 117 Податкового кодексу України неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених цим Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень.

На нашу думку, застосування до платника податків відповідальності за ст. 117 Податкового кодексу України за неподання форми 20-ОПП у десятиденний строк від моменту реєстрації, створення чи відкриття об’єкту оподаткування і об'єкту, пов'язаного з оподаткуванням, не відповідає Податковому кодексу України, оскільки строки для подання повідомлення за формою 20-ОПП передбачені в Порядку, а не Податковому кодексі України. Відповідальність можлива лише в тому випадку, коли у платника податків вперше виникає об’єкт на території іншого контролюючого органу і він у десятиденний строк не подає ані 1-ОПП (реєстрація за неосновним місцем обліку), ані 20-ОПП (із заповненою графою щодо реєстрації за неосновним місцем обліку). Тобто, Порядок надає вибір платнику податків подати 1-ОПП (до контролюючого органу за неосновним місцем обліку) або подати 20-ОПП (із поміткою про неосновне місце обліку до власного контролюючого органу). Саме у випадку неподання заяви про реєстрацію за неосновним місцем обліку протягом 10 робочих днів може настати відповідальність.

Верховний Суд у постанові від 21.07.2020р. у справі № 826/14197/17 дійшов висновку про те, що за неподання 20-ОПП протягом 10 робочих днів від моменту створення об’єкту оподаткування настає відповідальність за ст. 117 Податкового кодексу України. При цьому, на думку суду, штраф застосовується за кожен випадок неподання форми 20-ОПП. Ми не згодні із зазначеною позицією Верховного Суду, однак звертаємо увагу на наступне. Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Таким чином, на даний момент, адміністративні суди повинні врахувати висновки Верховного Суду, викладені в постанові від 21.07.2020р. у справі № 826/14197/17, що є негативним моментом для платника податків при розгляді подібного спору. Разом з тим, трапляються ситуації коли Верховний Суд відходить від своєї позиції, однак до моменту такого «відходу» інші суди застосовуватимуть постанову від 21.07.2020р. у справі № 826/14197/17.

Щодо питання про подачу форми 20-ОПП із простроченням (за 2018 та 2019 роки), то зазначимо, що конкретного порядку не передбачається. Якщо Ви зараз подасте засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг або в паперовій, то відповідальність за ст. 117 Податковому кодексу України може бути застосована (протягом 1095 днів з дня вчинення порушення).

Д. В. Андрєєв                                             ТОВ «Профі-Аудит»

»