Консультація 01.09.20

На підставі яких документів відбувається введення в експлуатацію виробничого цеху після реконструкції

300620

Правові та організаційні основи містобудівної діяльності регламентовані нормами Закону України №3038-VI від 17.02.2011р. «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі Закон).

Так, відповідно до п.1 ст.1 Закону під будівництвом розуміється -  нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об'єкта будівництва.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів наведено у ст.39 Закону. Так, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі  органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката. Експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачено законодавством) в експлуатацію, забороняється, та крім того зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії.

Класи наслідків відповідальності будівель і споруд наведені в ст.32 Закону, а саме:

незначні наслідки - СС1;

середні наслідки - СС2;

значні наслідки - СС3.

До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об'єкти:

характеристики можливих наслідків від відмови (стану об'єкта, при якому неможливо використовувати його або складову частину за функціональним призначенням) яких перевищують:

рівень можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно перебуватимуть на об'єкті, - 50 осіб;

рівень можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які періодично перебуватимуть на об'єкті, - 100 осіб;

рівень матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об'єкта, - 2500 мінімальних заробітних плат (до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують об'єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів, наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ);

пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення, визначені відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини";

нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам'яток культурної спадщини національного та місцевого значення (розміри охоронної зони не можуть бути менші за два горизонтальні або два вертикальні розміри пам'ятки);

об'єкти підвищеної небезпеки, ідентифіковані відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки";

житлові будинки понад чотири поверхи;

об'єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (крім об'єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, за умови позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля).

Таким чином, Законом встановлено що на клас відповідальності впливають три фактори:

- рівень небезпеки для людей

- матеріальні збитки

-соціальні збитки.

Порядок визнання класів наведено в ДСТУ-Н Б В.1.2.-16: 2013. Віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.

Прийняття виробничого цеху в експлуатацію буде здійснюватися на підставі акту готовності об’єкту шляхом отримання сертифікату.

В бухгалтерському обліку, приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо) оформлюється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (п.28 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених Наказом МФУ № 561 від 30.09.2003р.)

Для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації застосовується Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма N ОЗ-2), форма якого затверджена Наказом міністерства статистики України №352 від 29.12.1995р. Дата складання акту за формою ОЗ-2, з огляду на вимоги Закону, не може бути ранішою, ніж дата видачі сертифікату про готовність об’єкту до експлуатації.

 Ганна Довбиш                                    ТОВ  «Профі – Аудит»