Консультація 14.07.20

Чи може фізична особа-підприємець на єдиному податку надати разову безвідсоткову поворотку фінансову допомогу юридичній особі?

300620

Згідно з пп. 14.1.257 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання поворотної фінансової допомоги є договір позики (статті 1046 - 1053 Цивільного кодексу України).

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV "Спеціальні податкові режими" ПКУ.

Пунктом 291.5 статті 291 Кодексу визначені види діяльності, за умови здійснення яких юридичні особи не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи.

Згідно з абзацом шостим підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб'єкти господарювання (юридичні особи), які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ.

Відповідно до абзацу третього статті 333 Господарського кодексу України фінансове посередництво - діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Умовою, за якою суб'єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб'єктом види діяльності, зазначені у підпункті 291.5.1 пункті 291.5 статті 291 ПКУ.

Крім того, фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів;. Тобто основним критерієм віднесення операції до фінансової послуги є її оплатний характер (пп. 5 ч. 1 ст. 1 Закону від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг). Згідно з пп. 6 ч. 1 ст. 4 Закону № 2664 надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою. Особливості надання таких фінансових послуг розглядалися в Розпорядженні Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555. Там було зроблено висновок, що юридичні особи – суб'єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, надають фінансові послуги з надання коштів у позику (крім фінансового кредиту) відповідно до вимог цивільного законодавства. Цим роз'ясненням керуються й суди (див., наприклад, рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2018 р. у справі № 904/10231/17).

Таку саму позицію викладено й у листах Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.03.2008 р. № 2944/11-1, від 05.06.2009 р. № 7116/12-12, від 14.08.2009 р. № 10146/07-12, від 18.10.2010 р. № 2068/39-6.

Із цього можна зробити висновок, що на умовах фінансового кредиту надавати кошти в позику можуть лише фінансові установи. Будь-які інші позики, що підпадають під визначення фінансових послуг, можуть надавати інші суб'єкти господарювання, які не є фінансовими установами.

Операції з безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, як такі, що не підпадають під визначення фінансових послуг, вважаємо, можуть без обмежень надавати будь-які особи.

Разом з тим, вважаємо, що необхідно зазначити наступне, миколаївські податківці в ІПК від 28.02.2019 р. № 806/10/ІПК/14-29-12-03-22, дійшли висновку, що одноразове надання поворотної фінансової допомоги не є діяльністю у сфері фінансового посередництва.

А ось діяльність з надання поворотної фінансової допомоги іншим юридичним особам (фізичним особам – підприємцям) на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво, за умови здійснення якої суб’єкт господарювання не має права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Щоправда, податківці в ІПК не уточнюють, що саме вважати за постійну основу і одноразове надання (раз на місяць, на рік чи за весь період існування суб’єкта господарювання)

Окремо, вважаємо, слід зазначити, що у відповідності до пп 165.1.31 ПКУ встановлено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

Згідно з Довідником ознак доходів основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку відображається у формі №1ДФ під ознакою доходу «153».

Отже, юридична особа, при поверненні фізичній особі або фізичній особі – підприємцю, повинна буде відобразити таке повернення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. В такому разі фізична особа – підприємець, повинна врахувати що податківці можуть вважати суму повернутої допомоги, доходом фізичної особи з її відповідним оподаткуванням.

Вважаємо таку позицію хибною, оскільки неможна ототожнювати поняття фізична особа та фізична особа – підприємець.

 

Г.В. Загорулько                                                                                       ТОВ «Профі-Аудит»