Консультація 30.06.20

Щодо оподаткування благодійної допомоги

300620

Матеріальна допомога, яку підприємство може надати своїм працівникам у грошовій формі, буває декількох видів. Так, залежно від частоти виплати матдопомоги й охоплення осіб, яким її виплачують, умовно виділяють:

а) систематичну матдопомогу — така допомога, як правило, надається усім працівникам і носить систематичний характер;

б) разову матдопомогу — тобто допомогу, яка надається окремому працівникові (а не всім працівникам підприємства), наприклад у зв’язку із сімейними обставинами, необхідність в її отриманні виникла несподівано (вона не була запланована), а рішення про видачу такої допомоги керівник підприємства приймає на власний розсуд.

Від виду матдопомоги залежатиме порядок її документального оформлення та оподаткування. Тому далі розглянемо перераховані види матдопомоги окремо. І почнемо із систематичної матдопомоги.

Матдопомога систематичного характеру — це допомога, яку роботодавець надає усім або більшості працівників (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5).

Підстави і періодичність надання систематичної матдопомоги прописують у колдоговорі підприємства або в трудових договорах працівників. Тому, за загальним правилом, отримувати заяву від працівника з проханням надати такий вид матдопомоги не потрібно. Для цього достатньо мати наказ керівника підприємства із зазначенням події, пов’язаної з її наданням, посиланням на норму колдоговору (чи іншого документа) і розпорядженням нарахувати матдопомогу певним працівникам у конкретних розмірах.

Але якщо в колдоговорі (трудовому договорі) йдеться не про обов’язковість, а про можливість надання такої допомоги, то без заяви працівника не обійтися.

Оподаткування таких виплат.

ПДФО і ВЗ. У цілях оподаткування систематична матдопомога, що надається працівникам їх роботодавцем, підпадає під визначення «заробітна плата» (п.п. 14.1.48 ПКУ).

Отже, вона (п.п. 164.2.1 ПКУ) оподатковується:

а) ПДФО за ставкою 18 % за правилами, встановленими для зарплати, тобто з урахуванням вимог п. 164.6 ПКУ. У зв’язку з цим систематична допомога враховується при визначенні права працівника на ПСП;

б) військовим збором (ВЗ) (п. 163.1 ПКУ, п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

У формі № 1ДФ систематична матдопомога також відображається у складі зарплати: в розд. I — з ознакою доходу «101», а в розд. II — за рядком «Військовий збір» у загальній сумі виплат, нарахованих/виплачених фізичним особам у звітному кварталі.

ЄСВ. Систематична матдопомога працівникам входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5). Тобто роботодавець повинен на такі виплати нарахувати ЄСВ за ставкою 22 % (а якщо працівник є особою з інвалідністю — за ставкою 8,41 %). Відповідно суму такої матдопомоги необхідно показати й у формі № Д4 (у складі зарплати).

Нецільова благодійна допомога (НБД) є різновидом матдопомоги разового характеру (п. 3.31 Інструкції № 5).

При цьому, крім особливостей, властивих разовим виплатам, така допомога має свої відмінні риси. Наприклад:

- така допомога може надаватися як працівникам підприємства, так і особам, які не працюють на підприємстві;

- напрями та умови використання допомоги не встановлюються. Їх визначає сама особа — одержувач допомоги (наприклад, для вирішення соціально-побутових проблем).

Підставою для виплати НБД є заява фізичної особи (працівника або не працівника підприємства). У ній рекомендуємо чітко зазначити, що така фізична особа просить надати саме нецільову благодійну допомогу, наприклад, у зв’язку із сімейними обставинами.

На підставі такої заяви керівник видає наказ (розпорядження) про надання допомоги, в якому зазначає розмір матдопомоги (на розсуд керівника, залежно від фінансових можливостей підприємства).

Щодо оподаткування таких виплат.

ПДФО і ВЗ. У 2020 році сума НБД не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи (тобто й не оподатковується ПДФО), якщо виконані такі дві умови (п.п. 170.7.3 ПКУ):

1) допомога надана резидентом (юрособою або фізособою);

2) її сума сукупно за такий рік не перевищує 2940,00 грн.

З не оподатковуваної ПДФО допомоги (її частини) не утримують і ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

В формі № 1ДФ суму нецільової благодійної допомоги відображають за ознакою доходу «169».

Якщо НБД надаєте працівникові, то звертаємо увагу, що її сума не впливає на право на ПСП (якщо він нею користується).

ЄСВ. Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, наприклад у зв’язку з сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей тощо, не належить до фонду оплати праці (п. 3.31 Інструкції № 5).

Відповідно ЄСВ на такі виплати не нараховується (п. 14 розд. I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ, затвердженого постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170; ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). Тому у формі № Д4 їм місця немає.

Отже, зважаючи на вище наведене, якщо допомога надана працівникам не має систематичний характер, і надається окремим працівникам (або хоча б, не в один день) на підставі їх заяв, то вважаємо, що її можна віднести до нецільової матеріальної допомоги та не включати в оподатковуваний дохід.

Г.В. Загорулько                                                                                       ТОВ «Профі-Аудит»