Консультація 07.04.20

Оподаткування операцій з продажу корпоративних прав

090419

Відповідно до п. 170.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати декларацію про майновий стан і доходи, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік має бути подана за формою, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

Відповідно до ст. 49 Податкового кодексу України, податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Податкові декларації, крім випадків, передбачених Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним (пп. 49.18.4. п. 49.18. ст. 49 Податкового кодексу України).

Сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій декларації про майновий стан і доходи, фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним (п. 179.7. ст. 179 Податкового кодексу України).

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4-170.2.6 ПКУ (пп. 170.2.2. п. 170.2.2 ст. 170 ПКУ). До витрат, пов’язаних із придбанням корпоративних прав, можуть бути віднесені будь-які документально підтверджені витрати фізичної особи, наприклад спрямовані на формування статутного капіталу при створенні товариства, чи придбання частки у статутному капіталі товариства, що передувало наступному продажу такої частки та інші витрати.

При цьому, у разі відчуження корпоративних прав шляхом продажу, ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування відповідно до п. 167.5.1 ст. 167 Податкового кодексу України (пп. 170.2.9 ПКУ).

Також, згідно пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, інвестиційний прибуток, крім інвестиційного прибутку від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць, оподатковується і військовим збором за ставкою 1,5 відсотки.

Варто зазначити, що не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

- дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (пп. 170.2.8. п. 170.2. ст. 170 та пп. 169.4.1. п. 169.4. ст. 169 Податкового кодексу України);

- та дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Зважаючи на вище наведені норми, фізична особа, при продажу корпоративних прав товариству має самостійно задекларувати дохід та сплатити зобов’язання щодо ПДФО та військового збору (за умови їх наявності – якщо при продажу виникає позитивна різниця між витратами при здійсненні внеску в уставний капітал та доходами від продажу корпоративних прав), тобто в даному випадку, товариство не виступає податковим агентом, оскільки не є торговцем цінних паперів.

Але, не зважаючи на те, що під час виплати доходу фізичній особі від придбаних у неї корпоративних прав їх покупець не утримує податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, проте він повинен відобразити суму такого доходу у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ затвердженою Наказом Мінфін від 13.01.2015 р. № 4, з ознакою доходу - «112».

Г.В. Загорулько                                      ТОВ «Профі-Аудит»