Консультація 11.02.20

Щодо операції дарування земельної ділянки

090419

Згідно із пп.199.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ, Кодекс) у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Як правило, під товари/послуги і необоротні активи, призначені для одночасного використання в оподатковуваній та неоподатковуваній діяльності, найчастіше потрапляють оренда офісу, комунальні платежі, телефонні переговори, послуги Інтернет, канцелярські товари тощо. Тобто активи, які не можна точно співвіднести з конкретною діяльністю (оподатковуваною чи неоподатковуваною), відповідають критеріям, якби-то мовити, «подвійного» використання. Якщо ж придбані (виготовлені) товари призначаються для використання виключно в оподатковуваних операціях, то платник податку має право на податковий кредит в повному обсязі, без подальшого нарахування «компенсуючих - розподільчих» податкових зобов’язань.

Отже, з метою виконання вимог п.199.1 ПКУ платник податку під час дарування земельної ділянки, яка звільнена від оподаткування ПДВ на підставі пп.197.1.21 ПКУ повинен визначитися із товарами/послугами чи необоротними активами, які частково використовуються в такій операції, а частково – в операціях, які оподатковуються за основними ставками, і тільки за цими активами здійснювати пропорційне  нарахування податкових зобов’язань. Як ми вже зазначили вище, до таких активів, зокрема, можна віднести витрати офісу: електроенергію, канцелярські товари, сплату за телекомунікаційні послуги, тощо.

Законодавець визначив виключення з цих правил у п.199.6 ПКУ, але операція поставки земельних ділянок в ній не передбачені.

Загальна процедура перерозподілу ПДВ зазначена у п.199.2 ПКУ. По закінченні року здійснюється перерахунок податкових зобов’язань виходячи з фактичного обсягу операцій, проведених протягом року (п.199.4 ПКУ). При цьому, у зазначеній нормі йдеться про перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації за останній податковий період року (п.199.5 ПКУ). На підставі проведених розрахунків за необхідності оформляють розрахунок коригування до зведених податкових накладних та коригують податкові зобов’язання. 

 

О.М. Пономаренко                         ТОВ «Профі-Аудит»