Консультація 04.02.20

Щодо бухгалтерського та податкового обліку благодійної допомоги медичному закладу

090419

Придбане медичне обладнання безоплатно буде передане медичному закладу, що має статус неприбуткової організації (ознака неприбутковості 0031 – бюджетна організація). Підприємство є платником ПДВ, та платником податку на прибуток, що застосовує коригування фінансового результату до оподаткування, складає фінансову звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку.

  1. 1. Щодо ПДВ. Відповідно до пп.«в» п.193.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), ставку податку у розмірі 7%. встановлено на операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

Отже, у разі, якщо при здійсненні операцій з постачання на митній території України медичних виробів не дотримано хоча б однієї із зазначених умов, а також у випадку, якщо вироби не належать до категорії медичних виробів, операції з постачання таких медичних виробів оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Питання правомірності віднесення зазначеного у зверненні медичного ліжка ми не висвітлювали. Пошукова система Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення розташована на веб-сайті Державної служби України з лікарських засобів за адресою http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/PUB/VMList.aspx

Відповідні технічні регламенти щодо медичних виробів затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 02.10.2013р. №№753-755.

При здійсненні операцій з постачання товарів (у тому числі медичних виробів) платник податку - продавець таких товарів зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю на його вимогу (п.201.10 ПКУ). Ставка 7% застосовується всіма платниками податку, незалежно від їх видів діяльності, у разі виконання вимог п.193.1 ПКУ.

Відповідно до п.188.1 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість (далі - ПДВ) та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг. Пунктом 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015р №1307, визначено, зокрема що у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 та 189 Кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні:

одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання,

іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

Вважаємо, що при визначенні суми податкового зобов’язання застосовується ставка 7%. Наприклад, відповідаючи на питання застосування ставки при списанні прострочених лікарських препаратів, ДФСУ у листі від 06.09.2019р. №63/6/99-00-04-07-03-15/ІПК зазначила: «Якщо за операцією платника ПДВ з придбання лікарських засобів, що здійснювалася до 01.07.2015, суми ПДВ, нараховувалися та були включені до складу податкового кредиту (за ставкою 7 відсотків), то такий платник зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ за ставкою 7 відсотків.».

Однак зауважимо, при безоплатній передачі товарів додаткового нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до п.198.5 ПКУ не здійснюється. Із цим погоджуються фіскальні органи, наприклад, у листі ДФСУ від 27.06.2018р. №2900/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

2. Щодо бухгалтерського обліку. Відповідно до п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 дохід визнається при збільшенні активу або зменшенні зобов'язання, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що суму такого доходу можна достовірно оцінити. Водночас згідно п.6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 витрати визнаються при зменшенні активів або збільшенні зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу в результаті його вилучення або розподілу власниками), за умови, що суму таких витрат можна достовірно оцінити.

Таким чином, у разі безплатного надання коштів, товарів, робіт і послуг у бухобліку підприємства:

- дохід не виникає;

- витрати визнаються в вартості переданого майна.

3. Щодо податку на прибуток. Відповідно до пп.134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Господарські операції платників податку на прибуток підприємств відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування з подальшим його коригуванням для визначення об'єкта оподаткування у встановленому порядку.

На підставі п.44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Оформити передачу медичного обладнання варто Договором надання благодійної допомоги (пожертви) та актом прийому-передачі (додатково можна оформити видаткову накладну). В документах необхідно доцільно навести інформацію про обладнання та його стан на момент передачі.

Підприємство - благодійник, що зобов’язаний коригувати фінансовий результат до оподаткування на податкові різниці, відповідно до п.п.140.5.9 ПКУ має збільшувати його на:

- суму грошових коштів або

- вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безкоштовно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним у реєстр неприбуткових установ і організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Нижче наведемо умовний приклад:

 

1

Придбано медичні ліжка

209 (281)

631

53164,49

2

Відображено право на податковий кредит за ставкою 7%

644

631

3721,51

3

Включено ПДВ до складу податкового кредиту (податкова накладна зареєстрована в ЄРПН)

641/ПДВ

644

3721,51

4

Оплачені ліжка постачальнику

631

311

56886,00

5

Передані ліжка медичному закладу (неприбутковій організації)

377

209 (281)

53164,49

6

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ за ставкою 7%

949

641/ПДВ

3721,51

7

Списано на витрати вартість переданих ліжок

949

377

53164,49

8

Списані витрати на фінансовий результат

791

949

56886,00

 

 

О.М. Пономаренко                         ТОВ «Профі-Аудит»