Консультація 20.08.19

Порядок зміни місця обліку підприємства

090419

Слід зазначити, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003року N 755-IV (далі - Закону про державну реєстрацію)  в Єдиному державному реєстрі містяться відомості щодо місцезнаходження юридичної особи. Згідно ст. 10 вказаного Закону якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Таким чином при зміні місцезнаходження необхідно вносити зміни до Єдиного державного реєстру. Загальні збори учасників мають прийняти рішення про зміну місцезнаходження підприємства і про затвердження нової редакції статуту. Вказане рішення оформлюється протоколом. На підставі такого протоколу видається нова редакція статуту. Слід зазначити, що підписи на протоколі загальних зборів учасників та на статуті посвідчуються нотаріально, а примірники вказаних документів залишаються у державного реєстратора, тому краще зробити декілька посвідчених екземплярів. Зміни вносяться у відділі державної реєстрації м. Києва. Згідно ст. 17 Закону про державну реєстрацію для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою;

3) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

4) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Всі необхідні державні органи, в тому числі органи ДФС, соцстраху, пенсійний фонд, мають доступ до Єдиного державного реєстру і отримають інформацію про зміну місцезнаходження товариства автоматично.

Відповідно до п. 7.6. Наказу Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011р. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Наказ 1588) у разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого контролюючого органу у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративно-територіальної одиниці чи включенням платника податків до Реєстру великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об'єктів, відокремлених підрозділів чи обов'язків податкового агента такий платник податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку згідно з цим Порядком береться на облік за неосновним місцем обліку контролюючим органом за попереднім місцем обліку. Згідно п. 8.5. вказаного Наказу у разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою N 20-ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Контролюючий орган за новим місцезнаходженням здійснює в місячний термін взяття такого платника на облік (основне місце обліку). Відповідно до ст 45 Бюджетного кодексу України та п.10.13. Наказу 1588 у разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.   Також до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

Платник ПДВ має пройти процедури перереєстрації, як це передбачено ст. 183 Податкового кодексу України, та п. 4.1. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість затвердженого Наказом Мінфіна №1130 від 14.11.2014р. Платник податку подає заяву за формою 1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація", протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку.

При цьому подання декларацій з ПДВ та сплата цього податку юридичною особою здійснюється:

- за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) – до закінчення поточного бюджетного року,

- за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) – з 1 січня наступного року.

Зазначене стосується і подання звітності з податку на прибуток та відповідної сплати нарахованих податкових зобов'язань до бюджету.

У разі зміни суб'єктом господарювання – платником податків протягом бюджетного року місцезнаходження, пов'язаного зі зміною адміністративного району, подання звітності з ЄСВ (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) та сплата єдиного внеску здійснюється за новим місцем взяття на облік.

У разі зміни місцезнаходження, пов'язаного зі зміною адміністративного району, суб'єкт господарювання – платник податків до закінчення поточного бюджетного року сплачує податок на доходи фізичних осіб та подає податковий розрахунок за ф. 1ДФ за попереднім місцезнаходженням.

Євген Загорулько                                                                                 ТОВ «Профі-Аудит»