Консультація 13.08.19

Припинення діяльності підприємства та подання податкової звітності

090419

Чинне законодавство України не передбачає такого терміну як зупинення (замороження) підприємства (суб’єкта господарювання). Існують лише зупинення господарської діяльності та зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг в якості заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Власними ж силами суб’єкт господарювання не може зупинити свою діяльність – не існує механізму.

Разом з тим чинне законодавство передбачає певні особливості для подання податкової звітності.

Так, згідно із п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Таким чином, Податковий кодекс України дозволяє платникам податків не подавати податкову декларацію в тих періодах, в яких відсутні об’єкти оподаткування або показники, що підлягають декларуванню.

Згідно із п. 22.1 ст. 22 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку.  Відповідно, щодо кожного окремого податку існує свій об’єкт оподаткування і питання подання декларації та декларування показників залежить від виникнення об’єкту оподаткування в тому чи іншому періоді, а також із показників (наприклад: від’ємне значення із податку на додану вартість або із податку на прибуток, а також декларація з акцизного податку).

Денис Андрєєв                                      ТОВ «Профі-Аудит»