Консультацiя 25.04.17

Питання оподаткування соцвиплат по вагітності та пологам, а також по тимчасовій втраті працездатності

Виплати фізичним особам у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності та вагітності і пологам здійснюються відповідно до норм Закону України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яким визначено правові підстави для отримання такої допомоги, встановлено умови надання, тривалість виплат.


Законом № 1105-XIV також визначено, що загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків роботодавцем. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, якщо інше не передбачено законодавством.


Відповідно до статей 22 та 25 Закону № 1105-XIV встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності та  допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного зі страхових випадків, визначених указаною статтею.


Абзацом другим статті 2 КЗпП встановлено, що працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право, зокрема, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.
Враховуючи наведене, виплати по листках непрацездатності (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності) з метою оподаткування військовим збором та податком з доходів фізичних осіб прирівнюються до заробітної плати. Тому с таких виплат утримується податок з доходів фізичних осіб та військовий збір за ставками передбаченими Податковим кодексом України відповідно 18 % (п. 167. 1 ПКУ) та 1,5 % (пп. 1.3 п. 16 1  підрозділу 10 р. XX ПКУ).


Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464-VI), платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю та виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності особам, які отримують таку допомогу.


Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464-VI визначено, що базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених в абзаці сьомому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464-VI, є, зокрема, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.


Згідно із частиною п'ятою ст. 8 Закону № 2464-VI єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464-VI, встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7 Закону № 2464-VI бази нарахування єдиного внеску
У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.


Враховуючи викладене допомога по тимчасовій непрацездатності за перші п'ять днів, то сума такої допомоги включається до заробітної плати та є базою нарахування єдиного внеску.


Що стосується допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами, то у відповідності до пп. «а» пп. 165.1.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються зокрема сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи суми допомоги по вагітності та пологах). Тому а ні податок з доходів фізичних осіб, а ні військовий збір з допомоги по вагітності та пологах не утримуються.


А от Законом № 2464-VI такого звільнення від оподаткування не передбачено, тому допомоги по вагітності та пологах також буде базою для нарахування єдиного соціального внеску.


При нарахуванні допомоги по вагітності та пологах слід бути уважними оскільки разі якщо база нарахування єдиного внеску (в даному випадку допомога по вагітності і пологах за кожен місяць відпустки) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

 

Ганна Шкуренкова     ТОВ АФ «Профі – Аудит»