Консультація 17.07.18

База оподаткування для платника єдиного податку 4 групи в 2018 році

170718

Правові засади застосування спрощеної системи, єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV "Спеціальні податкові режими" та підрозділом 8 "Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку" Перехідних положень Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 ПКУ на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1, розділу XIV, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Відповідно до пункту 2921.2 ПКУ базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 01 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ.

В чисельних роз’ясненнях з приводу визначення бази оподаткування єдиним податком фахівці фіскальної служби зазначають, що для отримання інформації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які використовуються ними у сільськогосподарському виробництві, платники єдиного податку четвертої групи мають звертатися до територіальних органів Держгеокадастру України за місцем знаходження земельних ділянок (наприклад ЗІР від 06.02.2018р.).

На офіційному сайті Держгеокадастру 19.01.2018р. розміщена інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення станом на 01.01.2018р. В загальній інформації зазначено:

«Кабінетом Міністрів України 31 жовтня 2011 року прийнято постанову № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», згідно з якою з 1 січня 2012 року до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації), також застосовується коефіцієнт змін у рентному доході 1,756. До значення нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі станом на 01.01.2018 цей коефіцієнт не застосовується.

Станом на 01.01.2018 значення нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областям визначені відповідно до додатку 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2017 за № 679/30547.» (далі Порядок). Згідно додатку 1 до Порядку нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Херсонській області визначена у розмірі 24370,45грн. за 1 га. Саме ця оцінка покладається в основу розрахунку єдиного податку при поданні декларації на 2018р., звісно з урахуванням коефіцієнтів індексації.

Згідно з пунктом 5 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ індекс споживчих цін за 2015 та 2017 роки, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків.

Поряд з цим п. 289.2 ст. 289 ПКУ визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 01 січня поточного року.

На виконання вимог чинного законодавства Держгеокадастр листом від 11.01.2018р. N 1429/5 повідомила ДФС, що значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2017 рік становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Тобто, для визначення єдиного податку на 2018 рік платниками четвертої групи використовується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнтів індексації за 2015 рік – 1,0, за 2016 рік - 1,124 та за 2017 рік - 1.

 

Ганна Довбиш               ТОВ АФ «Профі – Аудит»