Консультація 13.03.18

Некоторые вопросы комиссионной торговли плательщика единого налога 3й группы

Чи потрібно комітенту (3 група єдиного податку, неплатник ПДВ) встановлювати касовий апарат при отриманні готівки від кінцевих покупців, якщо розмір отримуваної готівки (не комісійної винагороди) від покупців перевищить 1 млн.грн? Чи буде вважатись бартерною операція для комісіонера (платник єдиного податку 3-ї групи, неплатник ПДВ), якщо суму своєї комісійної винагороди він утримає із суми проданого товару, а різницю між сумою проданого товару та своєю комісією він перерахує комітенту? Чи можна таку операцію здійснювати на єдиному податку?

130318

За загальними правилами п. 292.1 ПКУ, доходом ФОПа-платника єдиного податку є виручка в готівковій та/або безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі.

Однак пп. 292.4 ПКУ уточнює, що в разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Простіше кажучи, доходом комісіонера (підприємця- платника єдиного податку) є не вся виручка, яка надходить ФОП від продажу товару, а лише сума комісійної винагороди, яка належить йому по праву згідно з договором комісії.

У відповідності до п. 296.10 ПКУ платників єдиного податку другої і третьої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн, звільнено від застосування РРО. Якщо в календарному році такі платники перевищать зазначений критерій, вони зобов’язані перейти на застосування РРО з першого числа першого місяця кварталу, що настає за виникненням перевищення, і продовжувати його застосовувати в подальшому.

Дані норми не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Отже, комісіонер – платник єдиного податку, дохід якого протягом календарного року не перевищує 1 млн грн, та який не реалізує технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту не повинен використовувати РРО.

Згідно п. 291.6 ПКУ платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

У відповідності до п. 14.1.10 ПКУ бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору;

За договором комісії, одна сторона – комісіонер (посередник) бере на себе зобов'язання за дорученням другої сторони — комітента (постачальника) продати товар третім особам (або купити у них товар) від свого імені, але за рахунок постачальника.

За свої послуги посередник отримує від комітента винагороду, розмір якої встановлено в договорі (статті 1011-1013 Цивільного кодексу).

Винагороду комісіонер може отримувати у декілька варіантів (конкретний варіант визначається в договорі.

Варіант 1 — комітент сплачує посереднику винагороду окремим платежем. У такому разі комісіонер спочатку перераховує комітенту всі кошти, отримані ним від продажу товару, а потім комітент виплачує йому суму винагороди.

Варіант 2 — комісіонер утримує винагороду з сум, що надійшли від реалізації товару.

Тому, по-перше, бартерна операція – це операція товарообмінна, отже цього випадку вона не стосується, а по-друге, оскільки розрахунок проводиться у грошовій формі і немає значення у який спосіб, таку операцію можна здійснювати на єдиному податку.

Ганна Довбиш                                     ТОВ АФ «Профі – Аудит»

»