Консультація 26.09.17

Чи буде вважатися операція з надання підприємству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від засновника, який  ФОП на єдиному податку 3 групи, як фінансове посередництво чи фінансова послуга,чи були порушені  умови перебування на спрощеній системі оподаткування через надання фінансової допомоги?

260917

П. 3 ст. 333 Хозяйственного кодекса Украины установлено, что финансовым посредничеством является деятельность, связанная с получением и перераспределением финансовых средств, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Финансовое посредничество осуществляется учреждениями банков и другими финансово-кредитными организациями.

 П. 3 ст. 333 Господарського кодексу України встановлено, що фінансовим посередництвом є діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Листом від 11.01.2012 N 724/7/17-1217 ДФС України було доведено для використання в роботі лист Державної служби статистики України від 30.12.2011 N 14/3-12/636 щодо примірного переліку кодів видів економічної діяльності за національними класифікаторами, які діють з 01.01.2012, яким зокрема визначено, що до діяльності у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами за новими КВЕД відноситься:

- КВЕД 64.91 - фінансовий лізинг;

- КВЕД 64.92 - інші види кредитування;

- КВЕД 64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

- КВЕД 64.20 - діяльність холдингових компаній;

- КВЕД 64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти.

Серед зазначених видів діяльності тільки два види теоретично можуть охоплювати таку операцію як позика, а саме КВЕД 64.92 та КВЕД 64.99.

Наказом Державного комітету статистики №396 від 23.12.2011р. затверджено  Методологічні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності (далі Наказ №396). Згідно Наказу №396 КВЕД 64.99 включає інші фінансові послуги, пов'язані насамперед із розміщенням фінансових коштів (крім надання позик).

КВЕД 64.92 включає фінансову діяльність із наданням позик небанківськими фінансовими установами, при якій надання кредиту може приймати різні форми, такі як позики, іпотечні кредити під заставу, кредитні картки тощо, з наданням такого спектра послуг:-

- надання споживчих кредитів

- фінансування міжнародної торгівлі

- надання довгострокового фінансування промисловості з боку промислових банків

- грошові позики під заставу за межами банківської системи- надання житлових кредитів спеціалізованими недепозитними установами

- діяльність ломбардів і лихварів.

З огляду на наведене  - надання безвідсоткової позики, наприклад без застави, не є іншим видом кредитування.

Загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг встановлені Законом України №2664 від 12.07.01р. „ Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг ” (Закон №2664). Так, згідно із. п.5 ст.1 Закону №2664 фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. У ст.4 Закону №2664 наведені види фінансових послуг, серед яких є надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Втім, слід мати на увазі, що саме фінансовою буде вважатися не будь-яка послуга, наведена у зазначеному переліку, а лише та, метою надання якої є отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Якщо ж в договорі позики зазначено про його невідплатність (немає право на одержання процентів або будь-яких інших плат за користування позикою), то прибутку не передбачається, та й збереження вартості активів також немає, бо на сьогоднішній день в нашій країні інфляція. Отже, надання безвідсоткової позики не є фінансовою послугою взагалі.

З огляду на наведене фізична особа-підприємець, платник єдиного податку може надавати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу не порушуючи при цьому пп.6 п.291.5.1 Податкового Кодексу України.

 

Ганна Довбиш      ТОВ АФ «Профі – Аудит»