Консультація 03.11.20

Підстави для нарахування податкових зобов'язань згідно п.198.5 ПКУ

300620

Податковим кодексом України (далі ¬ПКУ) визначено, що постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ).

Така передача товарів розглядається як операція з безоплатного постачання товарів/послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної п. 188.1 ПКУ.

Відповідно до пункту 188.1 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість (далі - ПДВ) та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Пунктом 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, визначено, зокрема що у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 та 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні:

одну - виходячи з фактичної ціни постачання, яка в даному випадку дорівнює нулю. Така ПН надається покупцю, якщо він є зареєстрованим платником ПДВ. У Вашому випадку така податкова накладна складається на покупця-неплатника з типом причини 02;

другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг. Така податкова накладна покупцю не надається, вона складається на себе, на вартість придбання безоплатно переданих товарів – з типом причини 15, без зазначення коду УКТ ЗЕД (у графі 3.1). Також в ній не потрібно заповнювати графи 4, 5, 11 розділу Б ПН.

Таким чином, операції з безоплатного постачання товарів/послуг є оподатковуваними операціями, база оподаткування за якими визначається відповідно до статті 188 ПКУ. За такими операціями платник податку зобов'язаний скласти дві податкові накладні за вищезазначеними правилами.

Окремо, слід зазначити, що у відповідності до п. 17 Порядку 1307 для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні. У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

Згідно пп. 197.1.25 ПКУ від оподаткування ПДВ звільняються операції, зокрема, з  постачання учнівських зошитів на митній території України.

Тому, при безоплатній передачі фізичній особі ТМЦ треба скласти ще одну окрему податкову накладну. 

Що стосується «компенсуючих» податкових зобов’язань, то

Операція з безоплатного постачання товарів (робіт, послуг), окрім зошитів, є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковується виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 188.1 ПКУ.

Тому, оскільки операції з безоплатного постачання товарів (робіт, послуг) є оподатковуваними операціями, то податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 ПКУ у даному випадку не нараховуються.

 

Г. В. Загорулько                                                ТОВ «Профі-Аудит»

»