Консультація 14.05.19

Проведення рекламної компанії: оформлення та оподаткування операцій по безоплатній передачі товарів в рекламних цілях

090419

Документальне оформлення операцій по проведенню рекламних акцій на законодавчому ріні не регламентоване, але на нашу думку у платника податку повинен бути наступний пакет документів:

- Наказ керівника про проведення рекламних заходів, в якому вказується дата, місце та ціль проведенні, а також коло відповідальних осіб;

- Календарний план проведення рекламних заходів с визначенням відповідальних осіб;

- Кошторис витрат на проведення рекламного заходу із зазначенням номенклатури та кількості товарів/готової продукції або рекламних матеріалів, які плануються використати в ході рекламної акції;

- Витратні накладні на відпуск матеріальних цінностей: накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма М-11), акт приймання-передачі матеріалів (форма М-7), тощо;

-  Звіт про фактичні витрати на проведення рекламного заходу, який затверджено керівником.

До недавнього часу при розгляді безоплатної передачі товарів в рамках рекламних акцій фахівці фіскальної служби висловлювали позицію, згідно якої нарахування податкових зобов’язань необхідно було проводити лише тоді, якщо передані цінності мали ознаки подвійного використання, а саме коли вони могли використовуватися отримувачами у власних цілях у якості товару. На сьогоднішній день позиція фіскальної служби змінилась, але також не має єдиного підходу в оподаткуванні. Зокрема є три підходи в оподаткуванні:

- Операції з безоплатного розповсюдження товарів в цілях реклами завжди є об’єктом оподаткування відповідно до п. «а» п.185.1 Податкового кодексу України (далі ПКУ). Наприклад листи: від 13.06.16р. №558/6/06-30-12-01-19, від 19.04.16р. №8819/6/99-99-19-03-02-15;

-  За такими операціями виникає подвійна база оподаткування відповідно до п. «а» п.185.1 ПКУ та п. «г» 198.5 ПКУ. Наприклад лист від 11.11.15р. №25227/10/28-10-06-11;

-  За такими операціями не виникає бази оподаткування, у разі якщо вартість безоплатно наданих рекламних цінностей включається до собівартості товарів, які продає платник податку. Наприклад лист від 06.10.16р. №21760/6/99-99-15-03-02-15.

На жаль, наявність п.14.1.191 ПКУ, яким визначено, що під постачанням товарів розуміється не тільки операції з його продажу, але й операції з його дарування (тобто безкоштовної передачі) надають можливість фахівцям фіскальної служби визнавати такі операції як оподатковані.

Якщо управлінський персонал підприємства прийме рішення щодо не оподаткування таких операцій ПДВ, то для уникнення конфліктних ситуацій при проведенні перевірки, рекомендуємо вказувати у документах, які супроводжують рекламну акцію (наказ, кошторис, звіт положення про рекламні заходи тощо) як мінімум наступну інформацію:

-  Про те, що метою проведення рекламної компанії  є збільшення рівню продаж, обізнаності потенційних покупців щодо продукції, тощо ( це необхідне для доведення зв’язку із господарською діяльністю з метою запобігання донарахування зобов’язань  за п. «г» п.198.5 ПКУ);

-  Про те, що вартість використаних товарів при проведенні рекламної акції буде врахована при формуванні відпускних цін на продукцію. Додатково ця теза повинна бути закріплена наприклад в Наказі по ціноутворенню підприємства. Це, наддасть можливість використати думку фіскальної служби, щодо не оподаткування вартості рекламних зразків, які включаються до собівартості товарів, що продаються.

У податковому обліку з податку на прибуток при здійсненні операцій з безкоштовного розповсюдження рекламної продукції податкових різниць не повинно виникати, з огляду на наступне:

Відповідно до п.140.5.10 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується зокрема на суму безоплатно наданих товарів, робіт, послуг особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб). Під час проведення рекламної акції, відповідальна особа рекламодавця здійснює безкоштовне розповсюдження рекламної продукції саме серед фізичних осіб, а не серед юридичних осіб. У звіті про використання матеріалів в ході проведення рекламної акції зазначається кількість розданої продукції, а не визначається коло осіб, які отримали таку продукцію.

Отже, жодним первинним документом не буде доведено, що підприємство здійснювало безоплатну передачу рекламної продукції юридичним особам, які не є платниками податку на прибуток. З цих підстав вважаємо, що застосування п.140.5.10 ПКУ при проведенні рекламної акції є недоречним.

Ганна Довбиш                               ТОВ  «Профі – Аудит»