Консультація 25.08.20

Кількість РРО залежить від видів діяльності чи місць проведення розрахунків?

300620

Роботодавець у рамках трудового законодавства зобов'язаний організовувати за свій рахунок проведення медичних оглядів окремих категорій працівників (ст. 169 КЗпП; ст. 17 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці» (далі – Закон № 2694). Це стосується як попереднього (при прийнятті на роботу), так і періодичних і позачергових (протягом трудової діяльності) медоглядів.

Також, не тільки медогляди за Законом № 2694 є обов'язковими. Обов'язкові медогляди також передбачені, наприклад, законодавством у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, законодавством у сфері транспорту. Так, обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні профілактичні медогляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, передбачені ст. 21 Закону від 06.04.2000 р. № 1645-III (далі – Закон № 1645). Правила проведення таких медоглядів затверджені наказом МОЗ від 23.07.02 р. № 280 (тут також передбачені позачергові медогляди – при наявності підстав, перелічених у п. 4). Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок і Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджені постановою КМУ від 23.05.01 р. № 559 (далі – Порядок № 559, Перелік № 559). Ці медогляди (назвемо їх медоглядами за Законом № 1645) теж проводяться за рахунок роботодавців.

За рахунок працівників відшкодовується закладам та установам охорони здоров'я тільки вартість бланка особової медичної книжки у випадку проходження попереднього профілактичного медогляду при вступі на роботу та в разі необхідності отримання нового бланка у зв'язку з його втратою, псуванням або неможливістю подальшого використання (п. 2 Порядку № 559).

Крім того, для окремих категорій працівників передбачені попередні та періодичні наркологічні та психіатричні огляди. Перелік професій і видів діяльності, для яких є обов'язковими первинний і періодичний наркологічні огляди, затверджено постановою КМУ від 06.11.97 р. № 1238. Перелік медичних психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) і Порядок проведення обов'язкових психіатричних оглядів затверджені постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465.

Що стосується оподаткування, то оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України, ст. 165 якого визначено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так, пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов'язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України від 06.04.2000 року № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі - Закон № 1645) та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України від 24.02.94 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

Відповідно до ст. 21 Закону № 1645 обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок (далі - Порядок) встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559.

Згідно із п. 2 Порядку обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).

При цьому, працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров'я, які проводитимуть обов'язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв'язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти.

Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку - працівника витрати роботодавця на обов'язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний огляд такого платника згідно із Законом № 1645 у разі дотримання вимог пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Водночас, згідно з пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий таким платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді, зокрема, суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV ПКУ, зокрема і компенсація витрат працівника та проходження медоглядів, які з точки зору законодавства не є обов’язковими.

Виходячи з вище наведених норм, приходимо до висновку, що якщо підприємство вирішило компенсувати витрати на медогляд виконавцю за договором підряду, то така сума буде виступати об’єктом для утримання ПДФО та військового збору.

 

Г.В. Загорулько                                                                                       ТОВ «Профі-Аудит»