Понеділок, 25.
звіти

Останній день подання:

звіту про оплату населенням житлово-комунальних послуг за вересень 2021 року (форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна))

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за III квартал 2021 року (форма № 1-опт (квартальна))

звіту про обсяги реалізованих послуг за III квартал 2021 року (форма № 1-послуги (квартальна))

звіту про продаж і запаси товарів у торговій мережі за III квартал 2021 року (форма № 3-торг (квартальна))

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за III квартал 2021 року (форма № 1-опт (квартальна))

звіту про капітальні інвестиції за III квартал 2021 року (форма № 2-інвестиції (квартальна))

звіту про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення за III квартал 2021 року (форма № 31-авто (квартальна))

звіту про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом за III квартал 2021 року (форма № 31-вод (квартальна))

фінансової звітності за 9 місяців 2021 року:

Останній день подання:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)