Понеділок, 26.
звіти баланси

Останній день подання:

фінансової звітності за 9 місяців 2020 року:

Останній день подання:

– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1

Останній день подання:

– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

– Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)