П'ятниця, 28.
звіти, плати

Останній день сплати:

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2020 року

Останній день подання:

фінансової звітності за 2019 рік до органів статистики - всіма підприємствами: 

– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

– Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

– Звіту про власний капітал (форма № 4)

– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

– Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

– Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

Останній день подання:

звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2019 рік (форма № 10-ПІ (річна))

звіту про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2019 рік (форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки))

звіту про діяльність закладу дошкільної освіти за 2019 рік (форма № 85-к (річна))

звіту про випуск, розміщення та обіг цінних паперів за 2019 рік (форма № 2-Б (річна))

звіту про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2019 рік (форма № 2-ОЗ ІНВ (річна))

звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік (форма № 50-сг (річна))

звіту про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) за 2019 рік (форма № 2-ферм (річна))

звіту про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів за 2019 рік (форма № 3-лг (річна))

звіту про облік, добування та розведення мисливських тварин за 2019 рік (форма № 2-ТП (мисливство) (річна))

звіту про використання та запаси палива за 2019 рік (форма № 4-мтп (річна))

звіту про постачання та використання енергії за 2019 рік (форма № 11-мтп (річна))

звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції за 2019 рік (форма № 1П-НПП (річна))

звіту про роботу автотранспорту за 2019 рік (форма № 2-тр (річна))

звіту про діяльність колективного засобу розміщування за 2019 рік (форма № 1-КЗР (річна))

звіту про туристичну діяльність за 2019 рік (форма № 1-туризм (річна))

звіту про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування за 2019 рік (форма № 11-зез (ВПІ) (річна))

звіту про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування за 2019 рік (форма № 12-зез (ВПІ) (річна))

звіту про здійснення наукових досліджень і розробок за 2019 рік (форма № 3-наука (річна))

Останній день подання:

житлового фонду за 2019 рік (форма № 1-житлофонд (річна))

Останній день подання:

структурного обстеження підприємства за 2019 рік (форма № 1-підприємництво (річна))

структурного обстеження підприємства за 2019 рік (форма № 2-підприємництво (річна))

Останній день подання:

наявності сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік (форма № 10-мех (один раз на два роки))

Останній день подання:

обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 2019 рік (форма № 1-інновація (один раз на два роки))

Останній день подання:

витрат на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2019  рік (форма № 1-екологічні витрати (річна))

Останній день подання:

утворення та поводження з відходами за 2019 рік (форма № 1-відходи (річна))

Останній день подання:

використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 2019 рік (форма № 1-ІКТ (річна))

Останній день сплати:

авансового внеску з туристичного збору за лютий 2020 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця