звіти

Останній день подання:

фінансової звітності, що подається до органів державної статистики за I півріччя 2021 року, а саме:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)