звіти, обстеження, плати

Останній день подання:

фінансової звітності за 2020 рік до органів статистики - всіма підприємствами:

– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

– Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

– Звіту про власний капітал (форма № 4)

– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

– Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

Останній день подання:

форми статспостереження щодо житлового фонду за 2020 рік (форма № 1-житлофонд (річна))*

Форма № 1-житлофонд (річна), затверджена наказом Держстату від 12.12.2014 р. № 389.

Останній день подання:

структурного обстеження підприємства за 2020 рік (форма № 1-підприємництво (річна))*

структурного обстеження підприємства за 2020 рік (форма № 2-підприємництво (річна))*

Останній день подання:

звіту про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2020 рік (форма № 2-ОЗ ІНВ (річна))*

звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020 рік (форма № 50-сг (річна))*

звіту про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) за 2020 рік (форма № 2-ферм (річна))*

звіту про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів за 2020 рік (форма № 3-лг (річна))*

звіту про облік, добування та розведення мисливських тварин за 2020 рік (форма № 2-ТП (мисливство) (річна))*

звіту про використання та запаси палива за 2020 рік (форма № 4-мтп (річна))*

звіту про постачання та використання енергії за 2020 рік (форма № 11-мтп (річна))*

звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції за 2020 рік (форма № 1П-НПП (річна))*

звіту про роботу автотранспорту за 2020 рік (форма № 2-тр (річна))*

звіту про діяльність колективного засобу розміщування за 2020 рік (форма № 1-КЗР (річна))*

звіту про туристичну діяльність за 2020 рік (форма № 1-туризм (річна))*

звіту про здійснення наукових досліджень і розробок за 2020 рік (форма № 3-наука (річна))*

Останній день подання:

форми статспостереження про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2020  рік (форма № 1-екологічні витрати (річна))*

форми статспостереження про утворення та поводження з відходами за 2020 рік (форма № 1-відходи (річна))*

форми статспостереження про використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 2020 рік (форма № 1-ІКТ (річна))*

Останній день сплати:

авансового внеску з туристичного збору за лютий 2021 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2021 року*

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2021 року* 

плати за землю за січень 2021 року* 

податку на додану вартість за січень 2021 року*

акцизного податку за січень 2021 року*

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2021 року*