звіти

Останній день подання:

звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин  за січень 2021 року (форма № 24-сг (місячна))