Консультация 07.02.17

Чи виникає необхідність коригування виплат при розрахунку відпускних при підвищенні посадових окладів? Як проводити коригування? Що загрожує підприємству за таке порушення?

З метою недопущення зниження середньої заробітної плати у зв'язку із підвищенням на підприємстві, в установі, організації тарифних ставок окладів пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. №100 передбачено проведення коригування заробітної плати.

Так, вищезазначеним пунктом визначено, що у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

У випадку, коли посадові оклади були підвищені не на один відсоток, коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.

На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Тобто зазначена норма передбачає можливість госпрозрахункового підприємства у випадку скрутного фінансового стану дещо зменшити коефіцієнт коригування, але не позбавляє ці підприємства від коригування.

На скільки саме госпрозрахунковим підприємствам можна понизити коефіцієнт коригування, законодавством не встановлено. Фахівці Мінсоцполітики акцентують тільки на обов'язковості проведення коригування. Тому вважаємо, що коефіцієнт коригування у зв'язку із скрутним фінансовим станом можна встановити і на рівні 1,000001. Такий коефіцієнт потрібно закріпити наказом по підприємству, який, за наявності, необхідно, погоджувати із профспілковим комітетом підприємства або з іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

У випадку, коли підвищення окладів відбулося в періоді, коли працівник перебував у щорічній відпустці, його середній заробіток необхідно прокоригувати і донарахувати належні йому кошти. Донарахування необхідного провадиться і у випадку, коли працівник відразу після відпустки звільняється, а в період, коли працівник перебував у відпустці, відбулося підвищення окладів.

Відповідальність за порушення трудового законодавства встановлена ст. 265 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП). Згідно ст. 265 КЗпП спеціальної штрафної санкції за не проведення коригування відпускних не встановлено, а отже за виявлене такого роду порушення буде накладено штраф за порушення інших вимог трудового законодавства - у розмірі мінімальної заробітної плати (у 2017 році – 3200,00 грн.).

 

Шкуренкова Ганна                ТОВ АФ «Профі – Аудит»