Пятница, 25.
звіти

Останній день подання:

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за IІI квартал 2019 року (форма № 1-опт (квартальна))

звіту про обсяги реалізованих послуг за IIІ квартал 2019 року (форма № 1-послуги (квартальна))
 
фінансової звітності за 9 місяців 2019 року
 
- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1
 
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)
 
- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)
 
- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)