Пятница, 10.
звіти декларації

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за квітень 2019 року*

Пункт 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49.

* За роз'ясненням податківців, граничним терміном подання звітності є 9 число. А в разі якщо закінчення строку подання звітності припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день (роз'яснення з категорії 115.05 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). Але радимо не відкладати звітування на останній день.

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за квітень 2019 року*

Пункт 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв", затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49.

* За роз'ясненням податківців, граничним терміном подання звітності є 9 число. А в разі якщо закінчення строку подання звітності припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день (роз'яснення з категорії 115.05 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). Але радимо не відкладати звітування на останній день.

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за квітень 2019 року*

Пункт 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49.

* За роз'ясненням податківців, граничним терміном подання звітності є 9 число. А в разі якщо закінчення строку подання звітності припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день (роз'яснення з категорії 115.05 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). Але радимо не відкладати звітування на останній день.

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за квітень 2019 року*

Пункт 6 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі", затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49.

* За роз'ясненням податківців, граничним терміном подання звітності є 9 число. А в разі якщо закінчення строку подання звітності припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день (роз'яснення з категорії 115.05 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). Але радимо не відкладати звітування на останній день.

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за квітень 2019 року*

Пункт 8 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі", затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49.

* За роз'ясненням податківців, граничним терміном подання звітності є 9 число. А в разі якщо закінчення строку подання звітності припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день (роз'яснення з категорії 115.05 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). Але радимо не відкладати звітування на останній день.

звіту про суми податкових пільг за I квартал 2019 року

Пункт 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233;
лист ДПС у м. Києві від 28.01.2013 р. № 833/10/06-406.

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Підпункт 49.18.2 та п. 137.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;
пункт 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138

розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за I квартал 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Підпункт 49.18.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

розрахунка податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за I квартал 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Підпункт 49.18.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

фінансової звітності за I квартал 2019 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу:

Пункт 46.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1

Пункт 46.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

Пункт 46.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

Пункт 46.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за I квартал 2019 року*

Пункт 3 наказу Мінфіну "Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами" від 25.12.95 р. № 207;
лист ДПСУ від 12.03.2012 р. № 6994/7/22-3317.  

* Податківці звертають увагу, що Декларацію платники подають за 2018 рік востаннє, надалі починаючи з І кв. 2019 року її подавати не потрібно (роз’яснення з категорії 114.04 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)).

податкової декларації з податку на додану вартість за I квартал 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу 

Підпункт 49.18.2 та п. 202.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

податкового розрахунка сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за I квартал 2019 року (форма № 1ДФ)

Підпункт 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за I квартал 2019 року платниками 3-ї групи

Підпункт 49.18.2 та п. 296.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи за I квартал 2019 року платниками 3-ї групи

Підпункт 49.18.2 та п. 296.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

податкової декларації екологічного податку за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2 та п. 250.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Податкової декларації з рентної плати за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2, ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

розрахунка з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Додаток 1 до Декларації) за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2, п. 253.6 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

розрахунка з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (Додаток 3 до Декларації), за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2, п. 253.6 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (Додаток 7 до Декларації) за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2, п. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води (Додаток 5 до Декларації) за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2, п. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (Додаток 8 до Декларації), за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2, п. 256.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (Додаток 9 до Декларації) за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2, п. 256.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2 та п. 2681.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

податкової декларації з туристичного збору за I квартал 2019 року

Підпункт 49.18.2 та п. 268.7 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.