Понедельник, 21.
звіти, розрахунки, декларації

Останній день подання:

звіту по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за 2018 рік (форма № Ф4-ФСС з ТВП)

податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2019 році

декларації акцизного податку за грудень 2018 року

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за грудень 2018 року

податкової декларації з рентної плати за грудень 2018 року

розрахунка з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (Додаток 41 до Декларації) за грудень 2018 року

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за грудень 2018 року

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за грудень 2018 року

фінансової звітності розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів за 2018 рік