Вторник, 15.
звіти довідки

Останній день подання:

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за грудень 2018 року

довідки про використані розрахункові книжки за грудень 2018 року

Место