Пятница, 9.
подання звітів розрахунків декларацій

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за жовтень 2018 року

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за жовтень 2018 року

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за жовтень 2018 року

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за жовтень 2018 року

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за жовтень 2018 року

звіту про суми податкових пільг за 9 місяців 2018 року

податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2018 року

розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунка податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) за 9 місяців 2018 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу

звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) за 9 місяців 2018 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу

фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м) за 9 місяців 2018 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал 2018 року

податкового розрахунка сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за III квартал 2018 року (форма № 1ДФ)

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за III квартал 2018 року платниками, віднесеними до 3-ї групи

податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи за III квартал 2018 року платниками, віднесеними до 3-ї групи

податкової декларації екологічного податку за III квартал 2018 року

податкової декларації з рентної плати за III квартал 2018 року

розрахунка з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Додаток 1 до Декларації) за III квартал 2018 року

розрахунка з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (Додаток 3 до Декларації), за III квартал 2018 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (Додаток 6 до Декларації) за III квартал 2018 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (Додаток 7 до Декларації) за III квартал 2018 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води (Додаток 5 до Декларації) за III квартал 2018 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (Додаток 8 до Декларації), за III квартал 2018 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (Додаток 9 до Декларації) за III квартал 2018 року

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2018 року

податкової декларації з туристичного збору за три квартали 2018 року